I Chronicles 25

Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:
І відділив Давид та зверхники війська на службу синів Асафа, і Гемана, і Єдутуна, що провіщували на цитрах, і на арфах, і на цимбалах. А число їх, людей праці до служби, було таке:
Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.
від Асафових синів: Заккур, і Йосип, і Нетанія, і Асар'їла, Асафові сини, при Асафі, що пророкував при царі.
Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.
Від Єдутуна, Єдутунові сини: Ґедалія, і Цері, і Ісая, Хашавія, і Маттітія, шестеро при своєму батькові Єдутуні, що пророкував на цитрі на дяку та на хвалу Господеві.
Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti–ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:
Від Гемана, Геманові сини: Буккійя, Маттанія, Уззіїл, Шевуїл, і Єрімот, Хананія, Ханані, Еліата, Ґіддалті, і Ромамті, Езер, Йошбекаша, Маллоті, Готір, Махазіот.
All these were the sons of Heman the king's seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.
Усі ці сини Гемана, царського прозорливця в Божих словах, щоб підвищувати силу. І дав Бог Геманові чотирнадцять синів та три дочки.
All these were under the hands of their father for song in the house of the LORD, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king's order to Asaph, Jeduthun, and Heman.
Усі вони були при своєму батькові, на співі Господнього дому, на цимбалах, на арфах та цитрах для служби в Божому домі; при царі Асаф, Єдутун та Геман.
So the number of them, with their brethren that were instructed in the songs of the LORD, even all that were cunning, was two hundred fourscore and eight.
І було їхнє число з їхніми братами, вивченими співу для Господа, усіх розуміючих, двісті й вісімдесят і вісім.
And they cast lots, ward against ward, as well the small as the great, the teacher as the scholar.
І кинули вони жеребки, черга відповідно черзі, як малий, так і великий, учитель з учнем.
Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, who with his brethren and sons were twelve:
І вийшов перший жеребок від Асафа для Йосипа, другий Ґедалія, він і брати його та сини його, дванадцять.
The third to Zaccur, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Третій Заккур, сини його та брати його, дванадцять.
The fourth to Izri, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Четвертий для Їцрі, сини його та брати його, дванадцять.
The fifth to Nethaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
П'ятий Нетанія, сини його та брати його, дванадцять.
The sixth to Bukkiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Шостий Буккійя, сини його та брати його, дванадцять.
The seventh to Jesharelah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Сьомий Єсар'їла, сини його та брати його, дванадцять.
The eighth to Jeshaiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Восьмий Ісая, сини його та брати його, дванадцять.
The ninth to Mattaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Дев'ятий Маттанія, сини його та брати його, дванадцять.
The tenth to Shimei, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Десятий Шім'ї, сини його та брати його, дванадцять.
The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Одинадцятий Азаріїл, сини його та брати його, дванадцять.
The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Дванадцятий для Хашав'ї, сини його та брати його, дванадцять.
The thirteenth to Shubael, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Тринадцятий для Шуваїла, сини його та брати його, дванадцять.
The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Чотирнадцятий для Маттітії, сини його та брати його, дванадцять.
The fifteenth to Jeremoth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
П'ятнадцятий для Єремота, сини його та брати його, дванадцять.
The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Шістнадцятий для Хананії, сини його брати його, дванадцять.
The seventeenth to Joshbekashah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Сімнадцятий для Йошбекаші, сини його та брати його, дванадцять.
The eighteenth to Hanani, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Вісімнадцятий для Ханані, сини його та брати його, дванадцять.
The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Дев'ятнадцятий для Маллоті, сини його та брати його, дванадцять.
The twentieth to Eliathah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Двадцятий для Елійяти, сини його та брати його, дванадцять.
The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Двадцять і перший для Готіра, сини його та брати його, дванадцять.
The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Двадцять і другий для Ґіддалті, сини його та брати його, дванадцять.
The three and twentieth to Mahazioth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Двадцять і третій для Махазіота, сини його та брати його, дванадцять.
The four and twentieth to Romamti–ezer, he, his sons, and his brethren, were twelve.
Двадцять і четвертий для Ромамті-Езера, сини його та брати його, дванадцять.