Psalms 120

In my distress I cried unto the LORD, and he heard me.
Sıkıntıya düşünce RAB’be seslendim; Yanıtladı beni.
Deliver my soul, O LORD, from lying lips, and from a deceitful tongue.
Ya RAB, kurtar canımı yalancı dudaklardan, Aldatıcı dillerden!
What shall be given unto thee? or what shall be done unto thee, thou false tongue?
Ey aldatıcı dil, RAB ne verecek sana, Daha ne verecek?
Sharp arrows of the mighty, with coals of juniper.
Yiğidin sivri oklarıyla Retem çalısından alevli korlar!
Woe is me, that I sojourn in Mesech, that I dwell in the tents of Kedar!
Vay bana, Meşek’te garip kaldım sanki, Kedar çadırları arasında oturdum.
My soul hath long dwelt with him that hateth peace.
Fazla kaldım Barıştan nefret edenler arasında.
I am for peace: but when I speak, they are for war.
Ben barış yanlısıyım, Ama söze başladığımda, Onlar savaşa kalkıyor!