Psalms 114

When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a people of strange language;
[] İsrail Mısır’dan çıktığında, Yakup’un soyu yabancı dil konuşan bir halktan ayrıldığında,
Judah was his sanctuary, and Israel his dominion.
Yahuda Rab’bin kutsal yeri oldu, İsrail de O’nun krallığı.
The sea saw it, and fled: Jordan was driven back.
[] [] Deniz olanı görüp geri çekildi, Şeria Irmağı tersine aktı.
The mountains skipped like rams, and the little hills like lambs.
Dağlar koç gibi, Tepeler kuzu gibi sıçradı.
What ailed thee, O thou sea, that thou fleddest? thou Jordan, that thou wast driven back?
Ey deniz, sana ne oldu da kaçtın? Ey Şeria, neden tersine aktın?
Ye mountains, that ye skipped like rams; and ye little hills, like lambs?
Ey dağlar, niçin koç gibi, Ey tepeler, niçin kuzu gibi sıçradınız?
Tremble, thou earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob;
[] Titre, ey yeryüzü, Kayayı havuza, Çakmaktaşını pınara çeviren Rab’bin önünde, Yakup’un Tanrısı’nın huzurunda.
Which turned the rock into a standing water, the flint into a fountain of waters.
[] Titre, ey yeryüzü, Kayayı havuza, Çakmaktaşını pınara çeviren Rab’bin önünde, Yakup’un Tanrısı’nın huzurunda.