Psalms 12

Help, LORD; for the godly man ceaseth; for the faithful fail from among the children of men.
För sångmästaren, till Seminít; en psalm av David.
They speak vanity every one with his neighbour: with flattering lips and with a double heart do they speak.
 Fräls, HERRE;      ty de fromma äro borta,  de trogna äro försvunna      ifrån människors barn.
The LORD shall cut off all flattering lips, and the tongue that speaketh proud things:
 De tala lögn,      den ene med den andre;  med hala läppar tala de,      och med dubbelt hjärta.
Who have said, With our tongue will we prevail; our lips are our own: who is lord over us?
 HERREN utrote      alla hala läppar,  den tunga som talar stora ord,
For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the LORD; I will set him in safety from him that puffeth at him.
 dem som säga:      »Genom vår tunga äro vi starka,  våra läppar stå oss bi;      vem är herre över oss?»
The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times.
 »Eftersom de arma lida övervåld      och de fattiga klaga,  vill jag nu stå upp»,      säger HERREN;  »jag vill skaffa frälsning      åt den som längtar därefter.»
Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever.
 HERRENS tal      är ett rent tal,  likt silver som rinner ned mot jorden,      luttrat i degeln,      renat sju gånger.
The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted.
 Du, HERRE, skall bevara dem,  du skall beskydda dem      för detta släkte evinnerligen. [ (Psalms 12:9)  Ty runt omkring dem vandra de ogudaktiga,  då nu uselheten är rådande      bland människors barn. ]