Psalms 128

Blessed is every one that feareth the LORD; that walketh in his ways.
Pieśń stopni. Błogosławiony wszelki, który się boi Pana, który chodzi drogami jego.
For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee.
Bo prace rąk twoich pożywać będziesz; błogosławionym będziesz, i będzieć się dobrze działo.
Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house: thy children like olive plants round about thy table.
Żona twoja będzie jako winna macica płodna po bokach domu twego; dziatki twoje jako latorośle oliwne około stołu twego.
Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the LORD.
Oto takci będzie ubłogosławiony mąż, który się boi Pana.
The LORD shall bless thee out of Zion: and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life.
Niechżeć Pan błogosławi z Syonu, abyś patrzył na dobro Jeruzalemskie po wszystkie dni żywota twego.
Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel.
I oglądał synów synów twoich, i pokój nad Izraelem.