Psalms 75

Unto thee, O God, do we give thanks, unto thee do we give thanks: for that thy name is near thy wondrous works declare.
Til sangmesteren; "Forderv ikke"; en salme av Asaf; en sang.
When I shall receive the congregation I will judge uprightly.
Vi priser dig, Gud, vi priser, og nær er ditt navn; de forteller om dine undergjerninger.
The earth and all the inhabitants thereof are dissolved: I bear up the pillars of it. Selah.
For så sier Herren: Jeg vil gripe den fastsatte tid, jeg vil dømme med rettferdighet.
I said unto the fools, Deal not foolishly: and to the wicked, Lift not up the horn:
Jorden er i opløsning, og alle de som bor på den; jeg har satt dens grunnstøtter efter mål. Sela.
Lift not up your horn on high: speak not with a stiff neck.
Jeg sier til de overmodige: Vær ikke overmodige, og til de ugudelige: Løft ikke horn!
For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south.
Løft ikke eders horn i det høie, tal ikke frekt med stiv nakke!
But God is the judge: he putteth down one, and setteth up another.
For ikke fra øst eller fra vest, ei heller fra fjellenes ørken -
For in the hand of the LORD there is a cup, and the wine is red; it is full of mixture; and he poureth out of the same: but the dregs thereof, all the wicked of the earth shall wring them out, and drink them.
nei, Gud er den som dømmer; den ene fornedrer han, og den andre ophøier han.
But I will declare for ever; I will sing praises to the God of Jacob.
For det er et beger i Herrens hånd med skummende vin; det er fullt av krydret vin, og han skjenker ut av det; sannelig, dets berme skal de drikke, ja utsuge, alle de ugudelige på jorden.
All the horns of the wicked also will I cut off; but the horns of the righteous shall be exalted.
Men jeg vil forkynne det evindelig, jeg vil lovsynge Jakobs Gud. Og alle de ugudeliges horn vil jeg avhugge, den rettferdiges horn skal ophøies.