Psalms 12

Help, LORD; for the godly man ceaseth; for the faithful fail from among the children of men.
Pou chèf sanba yo. Sou wityèm lan. Se yon sòm David.
They speak vanity every one with his neighbour: with flattering lips and with a double heart do they speak.
vin sove nou non, Seyè! Pa gen moun ki renmen ou ankò! Pa gen moun sou latè k'ap sèvi ou ak tout kè yo ankò!
The LORD shall cut off all flattering lips, and the tongue that speaketh proud things:
Yonn ap bay lòt manti. Yonn ap flate lòt, yonn ap twonpe lòt.
Who have said, With our tongue will we prevail; our lips are our own: who is lord over us?
Seyè, fèmen bouch bann flatè sa yo, bann moun sa yo k'ap vante tèt yo.
For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the LORD; I will set him in safety from him that puffeth at him.
Y'ap plede di: -Nou pale jan nou vle. Bouch nou rele n' pa nou. Ki moun ki pou pase nou lòd?
The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times.
Y'ap peze malere yo. Pòv yo ap soufri, y'ap plenyen. Men, Seyè a di: M'ap vini koulye a. M'ap ba yo sekou y'ap tann lan.
Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever.
Pawòl Seyè a se bon pawòl. Li tankou lajan yo pase sèt fwa nan dife pou wè si li bon.
The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted.
Ou menm, Seyè, w'a toujou defann nou! Pa kite moun sa yo fè nou anyen! Mechan yo ap pwonmennen sou moun toupatou: se tout moun k'ap fè lwanj move bagay y'ap fè yo.