Psalms 99

The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.
Herra on Kuningas, kansat kiukuitsevat: hän istuu Kerubimin päällä, sentähden liikkuu maailma.
The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.
Suuri on Herra Zionissa, ja korkein kaikkein kansain ylitse.
Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.
Kiittäkään he sinun suurta ja ihmeellistä nimeäs, joka pyhä on.
The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.
Ja Kuninkaan voima rakastaa oikeutta: sinä toimitat oikeuden, sinä saatat tuomion ja vanhurskauden Jakobissa.
Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
Korottakaat Herraa meidän Jumalaamme, ja kumartakaat hänen astinlautansa juuressa, sillä hän on pyhä.
Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.
Moses ja Aaron hänen pappeinsa seassa, ja Samuel niiden seassa, jotka hänen nimeänsä avuksensa huutavat: he avuksensa huutavat Herraa, ja hän kuulee heidän rukouksensa.
He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.
Hän puhui heille pilven patsaasta: he pitivät hänen todistuksensa ja säätynsä, jonka hän heille antoi.
Thou answeredst them, O LORD our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.
Herra, sinä olet Jumalamme, sinä kuulit heidän rukouksensa: sinä, Jumala, annoit heille anteeksi, ja laitit heidän työnsä.
Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.
Korottakaat Herraa meidän Jumalaamme, ja kumartakaat hänen pyhällä vuorellansa; sillä Herra meidän Jumalamme on pyhä.