Psalms 128

Blessed is every one that feareth the LORD; that walketh in his ways.
Feliĉa estas tiu, kiu timas la Eternulon Kaj iras laŭ Liaj vojoj.
For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee.
Kiam vi manĝas la laborakiron de viaj manoj, Feliĉe kaj bone estas al vi.
Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house: thy children like olive plants round about thy table.
Via edzino estas kiel fruktoporta vinberbranĉo interne en via domo; Viaj filoj estas kiel olivaj branĉoj ĉirkaŭ via tablo.
Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the LORD.
Jen tiel estas benata tiu homo, Kiu timas la Eternulon.
The LORD shall bless thee out of Zion: and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life.
Benos vin la Eternulo el Cion, Kaj vi vidos la bonstaton de Jerusalem en la daŭro de via tuta vivo.
Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel.
Kaj vi vidos la infanojn de viaj infanoj. Paco al Izrael!