Psalms 99

The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.
HERREN har vist, han er Konge, Folkene bæver, han troner på Keruber, Jorden skælver!
The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.
Stor er HERREN på Zion, ophøjet over alle Folkeslag;
Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.
de priser dit Navn, det store og frygtelige; hellig er han!
The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.
Du er en Konge, der elsker Retfærd, Retten har du grundfæstet, i Jakob, øved du Ret og Retfærd.
Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
Ophøj HERREN vor Gud, bøj eder for hans Fødders Skammel; hellig er han!
Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.
Moses og Aron er blandt hans Præster og Samuel blandt dem, der påkalder hans Navn; de råber til HERREN, han svarer;
He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.
i Skystøtten taler han til dem, de holder hans Vidnesbyrd, Loven, han gav dem;
Thou answeredst them, O LORD our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.
HERRE vor Gud, du svarer dem. Du var dem en Gud, som tilgav og frikendte dem, for hvad de gjorde.
Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.
Ophøj HERREN vor Gud, bøj eder for hans hellige Bjerg, thi hellig er HERREN vor Gud!