Psalms 114

Kiam Izrael eliris el Egiptujo, La domo de Jakob el fremda popolo,
Lè pèp Izrayèl la te soti nan peyi Lejip, lè pitit pitit Jakòb yo te kite peyi etranje yo,
Tiam Jehuda fariĝis Lia sanktaĵo, Izrael Lia regno.
Bondye chwazi branch fanmi Jida a pou pèp li, moun Izrayèl yo pou byen pa l'.
La maro vidis kaj forkuris, Jordan turniĝis malantaŭen;
Lè Lanmè Wouj la wè l', li pran kouri san gad dèyè. Larivyè Jouden sispann koule desann.
La montoj saltis kiel ŝafoj, La montetoj kiel ŝafidoj.
Mòn yo sote ponpe tankou bouk kabrit, ti mòn yo sote ponpe tankou ti mouton.
Kio estas al vi, ho maro, ke vi forkuris? Jordan, kial vi turniĝis malantaŭen?
Kisak pase ou, lanmè, kifè ou pran kouri konsa? Ou menm larivyè Jouden, kisak rive ou kifè ou sispann koule?
Montoj, kial vi saltas kiel ŝafoj, Montetoj, kiel ŝafidoj?
Nou menm mòn yo, sa nou genyen pou n'ap sote ponpe konsa tankou bouk kabrit? Nou menm ti mòn yo, poukisa n'ap sote ponpe tankou ti mouton?
Antaŭ la Sinjoro tremu, ho tero, Antaŭ la Dio de Jakob,
Ou menm latè, tranble devan Seyè a, devan Bondye Jakòb la.
Kiu ŝanĝas rokon en lagon da akvo, Graniton en akvodonan fonton.
Se li menm ki fè gwo wòch la tounen yon basen dlo, li fè wòch la tounen yon sous dlo.