Psalms 131

En sang ved festreisene; av David. Herre! Mitt hjerte er ikke stolt, og mine øine er ikke høie, og jeg gir mig ikke av med ting som er mig for store og for underlige.
En vallfartssång; av David.  HERRE, mitt hjärta står icke efter vad högt är,  och mina ögon se ej efter vad upphöjt är,  och jag umgås icke med stora ting,  med ting som äro mig för svåra.
Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie likesom et avvent barn hos sin mor; som det avvente barn er min sjel hos mig.
 Nej, jag har lugnat och stillat min själ;  såsom ett avvant barn i sin moders famn,  ja, såsom ett avvant barn, så är min själ i mig.
Vent på Herren, Israel, fra nu og inntil evig tid!
 Hoppas på HERREN, Israel,  från nu och till evig tid.