Amos 1

The words of Amos, who was among the herdmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash king of Israel, two years before the earthquake.
[] [] Tekoalı koyun yetiştiricilerinden Amos’un sözleri. Uzziya’nın Yahuda, Yehoaş oğlu Yarovam’ın İsrail Kralı olduğu günlerde, depremden iki yıl önce Amos İsrail’le ilgili görümler gördü.
And he said, The LORD will roar from Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the habitations of the shepherds shall mourn, and the top of Carmel shall wither.
[] Şöyle dedi: “RAB Siyon’dan kükrüyor, Yeruşalim’den gürlüyor. Yas tutuyor çobanların otlakları, Karmel Dağı’nın dorukları kuruyor.”
Thus saith the LORD; For three transgressions of Damascus, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have threshed Gilead with threshing instruments of iron:
[] RAB şöyle diyor: “Şamlılar’ın cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler, Demir düvenlerle Gilat halkını dövdüler.
But I will send a fire into the house of Hazael, which shall devour the palaces of Ben–hadad.
Bu yüzden Hazael’in evine ateş yağdıracağım, Yakıp yok edecek Ben-Hadat’ın saraylarını.
I will break also the bar of Damascus, and cut off the inhabitant from the plain of Aven, and him that holdeth the sceptre from the house of Eden: and the people of Syria shall go into captivity unto Kir, saith the LORD.
Şam’ın kapı sürgüsünü kıracağım, Söküp atacağım Aven Vadisi’nde oturanı, Beyteden’de elinde asayla dolaşanı; Kîr’e sürgün edilecek Aram halkı.” RAB diyor.
Thus saith the LORD; For three transgressions of Gaza, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they carried away captive the whole captivity, to deliver them up to Edom:
[] RAB şöyle diyor: “Gazzeliler’in cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler, Edomlular’a teslim etmek için Bütün halkı sürgün ettiler.
But I will send a fire on the wall of Gaza, which shall devour the palaces thereof:
Bu yüzden Gazze surlarına ateş yağdıracağım, Yakıp yok edecek saraylarını.
And I will cut off the inhabitant from Ashdod, and him that holdeth the sceptre from Ashkelon, and I will turn mine hand against Ekron: and the remnant of the Philistines shall perish, saith the Lord GOD.
Söküp atacağım Aşdot’ta oturanı, Aşkelon’da elinde asayla dolaşanı, Elimin tersini göstereceğim Ekron’a, Yok olacak Filistliler’in sağ kalanları!” Egemen RAB böyle diyor.
Thus saith the LORD; For three transgressions of Tyrus, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they delivered up the whole captivity to Edom, and remembered not the brotherly covenant:
[] RAB şöyle diyor: “Surlular’ın cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler, Bütün halkı Edomlular’a teslim edip sürdüler, Dostluk antlaşmasını anımsamadılar.
But I will send a fire on the wall of Tyrus, which shall devour the palaces thereof.
Bu yüzden Sur Kenti’nin surlarına ateş yağdıracağım, Yakıp yok edecek saraylarını.”
Thus saith the LORD; For three transgressions of Edom, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because he did pursue his brother with the sword, and did cast off all pity, and his anger did tear perpetually, and he kept his wrath for ever:
[] RAB şöyle diyor: “Edomlular’ın cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler, Kılıçla kovaladılar kardeşlerini, Acıma nedir bilmediler; Hep yırtıcıydı öfkeleri, Sonsuza dek sürdü gazapları.
But I will send a fire upon Teman, which shall devour the palaces of Bozrah.
Bu yüzden Teman’a ateş yağdıracağım, Yakıp yok edecek Bosra saraylarını.”
Thus saith the LORD; For three transgressions of the children of Ammon, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have ripped up the women with child of Gilead, that they might enlarge their border:
[] RAB şöyle diyor: “Ammonlular’ın cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler, Sınırlarını genişletmek için Gilatlı gebe kadınların karınlarını yardılar.
But I will kindle a fire in the wall of Rabbah, and it shall devour the palaces thereof, with shouting in the day of battle, with a tempest in the day of the whirlwind:
Bu yüzden Rabba surlarını tutuşturacağım, Savaş günü çığlıklarla, Kasırga günü fırtınayla Ateş yakıp yok edecek saraylarını.
And their king shall go into captivity, he and his princes together, saith the LORD.
Krallarıyla görevlileri, Hepsi sürgüne gidecek.” RAB böyle diyor.