Psalms 15

LORD, who shall abide in thy tabernacle? who shall dwell in thy holy hill?
En salme av David. Herre, hvem skal bo i ditt telt? Hvem skal bygge på ditt hellige berg?
He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart.
Den som vandrer ustraffelig og gjør rettferdighet og taler sannhet i sitt hjerte,
He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbour, nor taketh up a reproach against his neighbour.
som ikke baktaler med sin tunge, som ikke gjør sin næste ondt og ikke fører skam over den som står ham nær,
In whose eyes a vile person is contemned; but he honoureth them that fear the LORD. He that sweareth to his own hurt, and changeth not.
den som ser med ringeakt på den gudløse, men som ærer dem som frykter Herren, som sverger sig selv til skade og ikke bryter sitt ord,
He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. He that doeth these things shall never be moved.
den som ikke låner sine penger ut mot rente og ikke tar gave mot den uskyldige. Den dette gjør, skal ikke rokkes evindelig.