I Chronicles 25

Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:
Dávid és a sereg fővezérei a szolgálatra kijelölék az Asáf, Hémán és Jédutun fiait, hogy prófétáljanak cziterákkal, lantokkal és czimbalmokkal. Azok száma, a kik e szolgálatra *rendeltettek,* az ő szolgálatuk szerint:
Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.
Az Asáf fiai közül: Zakkúr, József, Nétánia és Asaréla, az Asáf fiai Asáf mellett, a ki a király mellett prófétál vala.
Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.
A Jédutun *fiai* közül: A Jédutun fiai Gedália, Séri, Jésája, Hasábia, Mattithia *és* *Simei,* hatan cziterával az ő atyjok Jédutun mellett, a ki az Úr tiszteletére és dícséretére prófétál vala.
Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti–ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:
A Hémán *fiai* közül: Hémán fiai: Bukkija, Mattánia, Uzziel, Sébuel, Jérimót, Hanánia, Hanáni, Eliáta, Giddálti, Romámti-Ezer, Josbekása, Mallóti, Hótir, Maháziót.
All these were the sons of Heman the king's seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.
Ezek mind Hémán fiai, a ki az Isten beszédeiben a király látnoka a *hatalom* szarvának emelésére. Az Isten Hémánnak tizennégy fiút és három leányt ada.
All these were under the hands of their father for song in the house of the LORD, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king's order to Asaph, Jeduthun, and Heman.
Ezek mindnyájan az ő atyjuk mellett valának, a kik az Úr házában énekelnek vala czimbalmokkal, lantokkal és cziterákkal az Isten házának szolgálatában, a királynak, Asáfnak, Jédutunnak és Hémánnak parancsolata szerint.
So the number of them, with their brethren that were instructed in the songs of the LORD, even all that were cunning, was two hundred fourscore and eight.
Ezeknek száma testvéreikkel együtt, a kik jártasok valának az Úr énekében, mindnyájan tudósok, kétszáznyolczvannyolcz vala.
And they cast lots, ward against ward, as well the small as the great, the teacher as the scholar.
És sorsot vetének a szolgálat sorrendjére nézve, kicsiny és nagy, tanító és tanítvány egyaránt.
Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, who with his brethren and sons were twelve:
És esék az első sors az Asáf *fiára,* Józsefre; Gedáliára a második. Ő és testvérei tizenketten valának.
The third to Zaccur, he, his sons, and his brethren, were twelve:
A harmadik Zakkúrra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The fourth to Izri, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Negyedik Jisrire *esék,* kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The fifth to Nethaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Ötödik Nétániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The sixth to Bukkiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Hatodik Bukkijára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The seventh to Jesharelah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Hetedik Jésarelára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The eighth to Jeshaiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Nyolczadik Jésájára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The ninth to Mattaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Kilenczedik Mattániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The tenth to Shimei, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Tizedik Simeire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Tizenegyedik Azárelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Tizenkettedik Hasábiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The thirteenth to Shubael, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Tizenharmadik Subáelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Tizennegyedik Mattithiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The fifteenth to Jeremoth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Tizenötödik Jérimótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Tizenhatodik Hanániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The seventeenth to Joshbekashah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Tizenhetedik Josbekására, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The eighteenth to Hanani, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Tizennyolczadik Hanánira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Tizenkilenczedik Mallótira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The twentieth to Eliathah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Huszadik Eliátára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Huszonegyedik Hótirra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Huszonkettedik Giddáltire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The three and twentieth to Mahazioth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Huszonharmadik Maháziótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
The four and twentieth to Romamti–ezer, he, his sons, and his brethren, were twelve.
Huszonnegyedik Romámti-Ezerre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.