Psalms 23

The LORD is my shepherd; I shall not want.
La Eternulo estas mia paŝtisto; mi mankon ne havos.
He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.
Sur verdaj herbejoj Li ripozigas min, Apud trankvilaj akvoj Li kondukas min.
He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake.
Li kvietigas mian animon; Li kondukas min laŭ vojo de la vero, pro Sia nomo.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.
Eĉ kiam mi iros tra valo de densa mallumo, Mi ne timos malbonon, ĉar Vi estas kun mi; Via bastono kaj apogiĝilo trankviligos min.
Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.
Vi kovras por mi tablon antaŭ miaj malamikoj; Vi ŝmiris per oleo mian kapon, mia pokalo estas plenigita.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.
Nur bono kaj favoro sekvos min en la daŭro de mia tuta vivo; Kaj mi restos en la domo de la Eternulo eterne.