I Chronicles 25

Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:
David kaj la militestroj apartigis por la servado filojn de Asaf, de Heman, kaj de Jedutun, kiuj estis inspiritaj por harpoj, psalteroj, kaj cimbaloj. Ili estis kalkulitaj por sia servado:
Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.
el la filoj de Asaf: Zakur, Jozef, Netanja, kaj Aŝarela, filoj de Asaf, sub gvidado de Asaf, kiu kantis ĉe la reĝo.
Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.
De Jedutun, la filoj de Jedutun: Gedalja, Ceri, Jeŝaja, Ĥaŝabja, kaj Matitja, ses, sub gvidado de sia patro Jedutun, kiu ludis inspirite sur harpo, por laŭdi kaj glori la Eternulon.
Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti–ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:
De Heman, la filoj de Heman: Bukija, Matanja, Uziel, Ŝebuel, Jerimot, Ĥananja, Ĥanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Joŝbekaŝa, Maloti, Hotir, kaj Maĥaziot.
All these were the sons of Heman the king's seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.
Ĉiuj ili estis filoj de Heman, viziisto de la reĝo koncerne la vortojn de Dio, por levi la kornon. Dio donis al Heman dek kvar filojn kaj tri filinojn.
All these were under the hands of their father for song in the house of the LORD, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king's order to Asaph, Jeduthun, and Heman.
Ĉiuj ĉi tiuj estis sub la gvidado de siaj patroj ĉe la kantado en la domo de la Eternulo, kun cimbaloj, psalteroj, kaj harpoj, ĉe la servado en la domo de Dio, sub la gvidado de la reĝo, Asaf, Jedutun, kaj Heman.
So the number of them, with their brethren that were instructed in the songs of the LORD, even all that were cunning, was two hundred fourscore and eight.
Ilia nombro, kune kun iliaj fratoj, instruitaj por kanti antaŭ la Eternulo, ĉiuj kompetentuloj, estis ducent okdek ok.
And they cast lots, ward against ward, as well the small as the great, the teacher as the scholar.
Ili lotis pri la vico de sia deĵorado, la malgrandaj egale kiel la grandaj, kompetentulo egale kiel lernanto.
Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, who with his brethren and sons were twelve:
La unua loto eliris ĉe Asaf por Jozef; la dua por Gedalja; li kun siaj fratoj kaj siaj filoj estis dek du;
The third to Zaccur, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la tria por Zakur; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The fourth to Izri, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la kvara por Jicri; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The fifth to Nethaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la kvina por Netanja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The sixth to Bukkiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la sesa por Bukija; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The seventh to Jesharelah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la sepa por Jeŝarela; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The eighth to Jeshaiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la oka por Jeŝaja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The ninth to Mattaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la naŭa por Matanja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The tenth to Shimei, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la deka por Ŝimei; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la dek-unua por Azarel; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la dek-dua por Ĥaŝabja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The thirteenth to Shubael, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la dek-tria por Ŝubael; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la dek-kvara por Matitja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The fifteenth to Jeremoth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la dek-kvina por Jeremot; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la dek-sesa por Ĥananja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The seventeenth to Joshbekashah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la dek-sepa por Joŝbekaŝa; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The eighteenth to Hanani, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la dek-oka por Ĥanani; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la dek-naŭa por Maloti; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The twentieth to Eliathah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la dudeka por Eliata; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la dudek-unua por Hotir; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la dudek-dua por Gidalti; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The three and twentieth to Mahazioth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
la dudek-tria por Maĥaziot; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The four and twentieth to Romamti–ezer, he, his sons, and his brethren, were twelve.
la dudek-kvara por Romamti-Ezer; liaj filoj kaj fratoj estis dek du.