I Chronicles 25

Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:
Derpå udskilte David og Hærførerne til Tjenesten Asafs, Hemans og Jedutuns Sønner, som i profetisk Henrykkelse spillede på Citre, Harper og Cymbler; og Tallet på de Mænd, der havde med denne Tjeneste at gøre, var:
Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.
Af Asafs Sønner: Zakkur, Josef, Netanja og Asar'ela, Asafs Sønner under Ledelse af Asaf, der spillede i profetisk Henrykkelse under Kongens Ledelse.
Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.
Af Jedutun: Jedutuns Sønner Gedalja, Jizri, Jesja'ja, Sjim'i, Hasjabja og Mattitja, seks, under Ledelse af deres Fader Jedutun, der i profetisk Henrykkelse spillede på Citer, når HERREN blev lovet og priset.
Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti–ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:
Af Heman: Hemans Sønner Bukkija, Mattanja, Uzziel, Sjubael, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Josjbekasja, Malloti, Hotir og Mahaziot.
All these were the sons of Heman the king's seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.
Alle disse var Sønner af Heman, Kongens Seer i Guds Ord; for at løfte hans Horn gav Gud Heman fjorten Sønner og tre Døtre.
All these were under the hands of their father for song in the house of the LORD, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king's order to Asaph, Jeduthun, and Heman.
Alle disse spillede under deres Faders Ledelse ved Sangen i HERRENs Hus på Cymbler, Harper og Citre for således at gøre Tjeneste i Guds Hus under Ledelse af Kongen, Asaf, Jedutun og Heman.
So the number of them, with their brethren that were instructed in the songs of the LORD, even all that were cunning, was two hundred fourscore and eight.
Deres Tal, sammenregnet med deres Brødre, der var oplært til at synge HERRENs Sange, var 288, kyndige Folk til Hobe.
And they cast lots, ward against ward, as well the small as the great, the teacher as the scholar.
De kastede Lod om Ordningen af Tjenesten med lige Kår både for små og for store, Mestre og Lærlinge.
Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, who with his brethren and sons were twelve:
Det første Lod traf Josef, ham selv med hans Brødre og Sønner, tolv; det andet Gedalja, ham selv med hans Brødre og Sønner, tolv;
The third to Zaccur, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det tredje Zakkur, hans Sønner og Brødre, tolv;
The fourth to Izri, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det fjerde Jizri, hans Sønner og Brødre, tolv;
The fifth to Nethaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det femte Netanja, hans Sønner og Brødre, tolv;
The sixth to Bukkiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det sjette Bukkija, hans Sønner og Brødre, tolv;
The seventh to Jesharelah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det syvende Jesar'ela, hans Sønner og Brødre, tolv;
The eighth to Jeshaiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det ottende Jesjaja, hans Sønner og Brødre, tolv;
The ninth to Mattaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det niende Mattanja, hans Sønner og Brødre, tolv;
The tenth to Shimei, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det tiende Sjim'i, hans Sønner og Brødre, tolv;
The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det ellevte Uzziel, hans Sønner og Brødre, tolv;
The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det tolvte Hasjabja, hans Sønner og Brødre, tolv;
The thirteenth to Shubael, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det trettende Sjubael, hans Sønner og Brødre, tolv;
The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det fjortende Mattitja, hans Sønner og Brødre, tolv;
The fifteenth to Jeremoth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det femtende Jeremot, hans Sønner og Brødre, tolv;
The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det sekstende Hananja, hans Sønner og Brødre, tolv;
The seventeenth to Joshbekashah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det syttende Josjbekasja, hans Sønner og Brødre, tolv;
The eighteenth to Hanani, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det attende Hanani, hans Sønner og Brødre, tolv;
The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det nittende Malloti, hans Sønner og Brødre, tolv;
The twentieth to Eliathah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det tyvende Eliata, hans Sønner og Brødre, tolv;
The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det een og tyvende Hotir, hans Sønner og Brødre, tolv;
The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det to og tyvende Giddalti, hans Sønner og Brødre, tolv;
The three and twentieth to Mahazioth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
det tre og tyvende Mahaziot, hans Sønner og Brødre, tolv;
The four and twentieth to Romamti–ezer, he, his sons, and his brethren, were twelve.
det fire og tyvende Romamti-Ezer, hans Sønner og Brødre, tolv.