Titus 1

Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness;
Pavao, sluga Božji i apostol Isusa Krista poradi vjere izabranika Božjih i spoznanja istine usmjerene k pobožnosti
In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began;
u nadi života vječnoga što ga, prije vremena vjekovječnih, obeća Bog, On koji ne laže,
But hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour;
a u svoje doba očitova riječ svoju u propovijedanju koje je meni povjereno po odredbi Spasitelja našega, Boga:
To Titus, mine own son after the common faith: Grace, mercy, and peace, from God the Father and the Lord Jesus Christ our Saviour.
Titu, pravomu sinu po zajedničkoj vjeri, milost i mir od Boga i Krista Isusa, Spasitelja našega!
For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee:
Poradi toga ostavih te na Kreti da urediš preostalo te po gradovima postaviš starješine kako sam ti ja odredio:
If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children not accused of riot or unruly.
je li tko besprigovoran, jedne žene muž, jesu li mu djeca vjernici i ne pod optužbom raskalašenosti ili nepokorna...
For a bishop must be blameless, as the steward of God; not selfwilled, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre;
Jer nadstojnik kao Božji upravitelj treba da bude besprigovoran: ne samoživ, ne jedljiv, ne vinu sklon, ni nasilju, ni prljavu dobitku,
But a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate;
nego gostoljubiv, ljubitelj dobra, razuman, pravedan, svet, uzdržljiv,
Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers.
priljubljen uz vjerodostojnu riječ nauka da može i hrabriti u zdravom nauku i uvjeravati protivnike.
For there are many unruly and vain talkers and deceivers, specially they of the circumcision:
Jer mnogi su nepokorni, praznorječni i zavodnici, ponajpače oni iz obrezanja.
Whose mouths must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not, for filthy lucre's sake.
Njima treba začepiti usta jer cijele domove prevraćaju naučavajući što ne bi smjeli, i to poradi prljava dobitka.
One of themselves, even a prophet of their own, said, The Cretians are alway liars, evil beasts, slow bellies.
Reče netko od njih, njihov vlastiti prorok: "Krećani uvijek lašci, opake zvijeri, trbusi dangubni."
This witness is true. Wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith;
Svjedočanstvo je to istinito. Zato ih karaj oštro da budu zdravi u vjeri,
Not giving heed to Jewish fables, and commandments of men, that turn from the truth.
da ne prianjaju uza židovske bajke i propise ljudi koji se odvraćaju od istine.
Unto the pure all things are pure: but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure; but even their mind and conscience is defiled.
Sve je čisto čistima; okaljanima pak i nevjernima ništa čisto, nego su im okaljani i razum i savjest.
They profess that they know God; but in works they deny him, being abominable, and disobedient, and unto every good work reprobate.
Ispovijedaju da Boga poznaju, ali djelima ga niječu - odvratni, neposlušni i za koje god dobro djelo nepodesni.