Psalms 128

Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Ala bon sa bon pou ou, ou menm ki gen krentif pou Seyè a, ou menm k'ap mache nan chemen li mete devan ou lan!
Blessed is every one that feareth the LORD; that walketh in his ways.
Avèk travay ou fè ak men ou, w'ap jwenn manje pou ou manje, w'ap kontan, zafè ou ap mache byen.
For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee.
Madanm ou ap tankou yon pye rezen k'ap donnen anndan kay ou. Pitit gason ou yo ap tankou jenn ti plant oliv tout arebò tab ou.
Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house: thy children like olive plants round about thy table.
Se konsa Seyè a ap beni moun ki gen krentif pou li!
Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the LORD.
Se pou Seyè a rete sou mòn Siyon an pou l' beni ou! Mwen mande l' pou l' fè ou wè lavil Jerizalèm rete kanpe jouk jou ou mouri.
The LORD shall bless thee out of Zion: and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life.
Mwen mande l' pou l' fè ou wè pitit pitit ou yo! Benediksyon Bondye sou pèp Izrayèl la!
Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel.