Psalms 128

Blessed is every one that feareth the LORD; that walketh in his ways.
Grádicsok éneke. Mind boldog az, a ki féli az Urat; a ki az ő útaiban jár!
For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee.
Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod.
Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house: thy children like olive plants round about thy table.
Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül.
Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the LORD.
Ímé, így áldatik meg a férfiú, a ki féli az Urat!
The LORD shall bless thee out of Zion: and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life.
Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében;
Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel.
És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen!