Psalms 128

Blessed is every one that feareth the LORD; that walketh in his ways.
(Sang til Festrejserne.) Salig enhver, som frygter Herren og går på hans veje!
For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee.
Dit Arbejdes Frugt skal du nyde, salig er du, det går dig vel!
Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house: thy children like olive plants round about thy table.
Som en frugtbar Vinranke er din Hustru inde i dit Hus, som Oliekviste er dine Sønner rundt om dit Bord.
Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the LORD.
Se, så velsignes den Mand, der frygter HERREN.
The LORD shall bless thee out of Zion: and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life.
HERREN velsigne dig fra Zion, at du må se Jerusalems Lykke alle dit Livs Dage
Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel.
og se dine Sønners Sønner! Fred over Israel!