III John 1

The elder unto the wellbeloved Gaius, whom I love in the truth.
Starješina ljubljenom Gaju koga ljubim u Istini.
Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.
Ljubljeni! Želim ti u svemu dobro i da budeš zdrav, kao što je dobro tvojoj duši.
For I rejoiced greatly, when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth.
Veoma se obradovah kada dođoše braća i posvjedočiše za tvoju istinu: kako ti živiš po Istini.
I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
Čuti da moja djeca po Istini žive! - nema mi veće radosti od toga.
Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren, and to strangers;
Ljubljeni, pravi si vjernik u svemu što činiš za braću, i to za došljake.
Which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well:
Oni posvjedočiše tvoju ljubav pred Crkvom i dobro ćeš učiniti ako ih ispratiš Boga dostojno.
Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles.
Jer poradi Imena iziđoše i ne primaju ništa od pogana.
We therefore ought to receive such, that we might be fellowhelpers to the truth.
Mi smo dakle dužni takve primati da budemo suradnici Istine.
I wrote unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not.
Pisao sam nešto Crkvi: ali Diotref, koji hoće da bude prvi među njima, ne prima nas.
Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church.
Zato ako dođem, spočitnut ću mu djela koja čini naklapajući zlobne riječi o nama. Ni to mu nije dosta, nego ne prima braće, a onima koji bi to htjeli, brani i izgoni ih iz Crkve.
Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God: but he that doeth evil hath not seen God.
Ljubljeni! Ne nasljeduj zlo, nego dobro. Tko dobro čini, od Boga je; tko zlo čini, nije vidio Boga.
Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself: yea, and we also bear record; and ye know that our record is true.
Za Demetrija svjedoče svi, i sama Istina, a i mi svjedočimo. A znaš da je naše svjedočanstvo istinito.
I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee:
Mnogo bih ti imao pisati, ali neću da ti pišem crnilom i perom.
But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name.
Nadam se da ću te uskoro vidjeti pa ćemo iz usta u usta govoriti. [ (III John 1:15) Mir tebi! Pozdravljaju te prijatelji. Pozdravi prijatelje poimence. ]