I John 1

That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;
Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Riječi, Životu -
(For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;)
da, Život se očitova, i vidjeli smo i svjedočimo, i navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše kod Oca i očitova se nama -
That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ.
što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama da i vi imate zajedništvo s nama. A naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom.
And these things write we unto you, that your joy may be full.
I to vam pišemo da radost naša bude potpuna.
This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.
A ovo je navještaj koji smo čuli od njega i navješćujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve!
If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:
Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine.
But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.
Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.
If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.
Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.
If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.
Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i riječi njegove nema u nama.