III John 1

作长老的写信给亲爱的该犹,就是我诚心所爱的。
Starší Gáiovi milému, kteréhož já miluji v pravdě.
亲爱的兄弟啊,我愿你凡事兴盛,身体健壮,正如你的灵魂兴盛一样。
Nejmilejší, žádámť obzvláštně, abys se dobře měl a zdráv byl, tak jako duše tvá dobře se má.
有弟兄来证明你心里存的真理,正如你按真理而行,我就甚喜乐。
Zradovalť jsem se zajisté velice, když přišli bratří a svědectví vydávali o tvé upřímnosti, vypravujíce, kterak ty v upřímnosti chodíš.
我听见我的儿女们按真理而行,我的喜乐就没有比这个大的。
Nemámť větší radosti, nežli abych slyšel, že synové moji chodí v upřímnosti.
亲爱的兄弟啊,凡你向作客旅之弟兄所行的都是忠心的。
Nejmilejší, věrně děláš, cožkoli činíš bratřím a hostem,
他们在教会面前证明了你的爱;你若配得过 神,帮助他们往前行,这就好了。
Kteřížto svědectví vydali o lásce tvé před církví. Kteréžto vyprovodíš-li, tak jakž sluší na Boha, dobře učiníš.
因他们是为主的名(原文是那名)出外,对于外邦人一无所取。
Neboť jsou pro jméno jeho vyšli, a nic nevzali od pohanů.
所以我们应该接待这样的人,叫我们与他们一同为真理做工。
Mámeť tedy my takové přijímati, abychom byli pomocníci pravdy.
我曾略略的写信给教会,但那在教会中好为首的丢特腓不接待我们。
Psal jsem sboru vašemu, ale Diotrefes, kterýž stojí o prvotnost mezi nimi, nepřijímá nás.
所以我若去,必要提说他所行的事,就是他用恶言妄论我们。还不以此为足,他自己不接待弟兄,有人愿意接待,他也禁止,并且将接待弟兄的人赶出教会。
Protož přijdu-liť tam, připomenuť skutky jeho, kteréž činí, mluvě proti nám zlé řeči. A nemaje dosti na tom, i sám bratří nepřijímá, i těm, kteříž by přijímati chtěli, nedopouští, a ze sboru je vylučuje.
亲爱的兄弟啊,不要效法恶,只要效法善。行善的属乎 神;行恶的未曾见过 神。
Nejmilejší, nenásledujž zlého, ale dobrého. Kdož dobře činí, z Boha jest; ale kdož zle činí, nevidí Boha.
低米丢行善,有众人给他作见证,又有真理给他作见证;就是我们也给他作见证。你也知道我们的见证是真的。
Demetriovi svědectví vydáno jest ode všech, i od samé pravdy; ano i my svědectví o něm vydáváme, a víte, že svědectví naše pravé jest.
我原有许多事要写给你,却不愿意用笔墨写给你,
Mnohoť jsem měl psáti, ale nechci psáti černidlem a pérem.
但盼望快快的见你,我们就当面谈论。 愿你平安。众位朋友都问你安。请你替我按著姓名问众位朋友安。
Nebo mám naději, že tě tudíž uzřím, a ústy k ústům mluviti budeme. [ (III John 1:15) Pokoj budiž tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdraviž i ty dobrých přátel ze jména. ]