Isaiah 59

HE aquí que no se ha acortado la mano de JEHOVÁ para salvar, ni hase agravado su oído para oír:
 Se, HERRENS arm är icke för kort,      så att han ej kan frälsa,  och hans öra är icke tillslutet,      så att han ej kan höra.
Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros, para no oír.
 Nej, det är edra missgärningar, som skilja      eder och eder Gud från varandra,  och edra synder dölja hans ansikte för eder,      så att han icke hör eder.
Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad; vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua.
 Ty edra händer äro fläckade av blod  och edra fingrar av missgärning,  edra läppar tala lögn,  och eder tunga frambär orättfärdighet.
No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad: confían en vanidad, y hablan vanidades; conciben trabajo, y paren iniquidad.
 Ingen höjer sin röst i rättfärdighetens namn,  och ingen visar redlighet i vad till rätten hör.  De förtrösta på idel tomhet,      de tala falskhet,  de gå havande med olycka      och föda fördärv.
Ponen huevos de áspides, y tejen telas de arañas: el que comiere de sus huevos, morirá; y si lo apretaren, saldrá un basilisco.
 De kläcka ut basiliskägg  och väva spindelnät.  Om någon äter av deras ägg, så dör han,  och trampas ett sådant sönder, så kommer en huggorm ut.
Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos: sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos.
 Deras spindelnät duga icke till kläder,  och de kunna ej skyla sig med vad de hava tillverkat;  deras verk äro fördärvliga verk,  och våldsgärningar öva deras händer.
Sus pies corren al mal, y se apresuran para derramar la sangre inocente; sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos.
 Deras fötter hasta till vad ont är  och äro snara, när det gäller att utgjuta oskyldigt blod;  deras tankar äro fördärvliga tankar,  förödelse och förstöring är på deras vägar.
No conocieron camino de paz, ni hay derecho en sus caminos: sus veredas son torcidas; cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz.
 Fridens väg känna de icke,  och rätten följer ej i deras spår;  de gå krokiga stigar,  och ingen som vandrar så vet, vad frid är.
Por esto se alejó de nosotros el juicio, y no nos alcanzó justicia: esperamos luz, y he aquí tinieblas; resplandores, y andamos en oscuridad.
 Därför är rätten fjärran ifrån oss,  och rättfärdighet tillfaller oss icke;  vi bida efter ljus, men se, mörker råder,  efter solsken, men vi få vandra i djupaste natt.
Palpamos la pared como ciegos, y andamos á tiento como sin ojos; tropezamos al medio día como de noche; estamos en oscuros lugares como muertos.
 Vi måste famla utefter väggen såsom blinda,  famla, såsom hade vi inga ögon;  vi stappla mitt på dagen, såsom vore det skymning,  mitt i vår fulla kraft äro vi såsom döda.
Aullamos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas: esperamos juicio, y no lo hay; salud, y alejóse de nosotros.
 Vi brumma allasammans såsom björnar  och sucka alltjämt såsom duvor;  vi bida efter rätten, men den kommer icke,  efter frälsningen, men den är fjärran ifrån oss.
Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros; porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados:
 Ty många äro våra överträdelser inför dig,  och våra synder vittna emot oss;  ja, våra överträdelser hava vi för våra ögon,  och våra missgärningar känna vi.
El prevaricar y mentir contra JEHOVÁ, y tornar de en pos de nuestro Dios; el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira.
 Genom överträdelse och förnekelse hava vi felat mot HERREN,  vi hava vikit bort ifrån vår Gud;  vi hava talat förtryck och avfällighet,  lögnläror hava vi förkunnat och hämtat fram ur våra hjärtan.
Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos: porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir.
 Rätten tränges tillbaka,  och rättfärdigheten står långt borta,  ja, sanningen vacklar på torget,  och vad rätt är kan ej komma fram.
Y la verdad fué detenida; y el que se apartó del mal, fué puesto en presa: y viólo JEHOVÁ, y desagradó en sus ojos, porque pereció el derecho.
 Så måste sanningen hålla sig undan,  och den som vände sig ifrån det onda blev plundrad.  Detta såg HERREN, och det misshagade honom,  att det icke fanns någon rätt.
Y vió que no había hombre, y maravillóse que no hubiera quien se interpusiese; y salvólo su brazo, y afirmóle su misma justicia.
 Och han såg, att ingen trädde fram;  han förundrade sig över att ingen grep in.  Då hjälpte honom hans egen arm,  och hans rättfärdighet understödde honom.
Pues de justicia se vistió como de loriga, con capacete de salud en su cabeza: y vistióse de vestido de venganza por vestidura, y cubrióse de celo como de manto,
 Och han klädde sig i rättfärdighet såsom i ett pansar  och satte frälsningens hjälm på sitt huvud;  han klädde sig i hämndens dräkt såsom i en livklädnad  och höljde sig i nitälskan såsom i en mantel.
Como para retribuir, como para retornar ira á sus enemigos, y dar el pago á sus adversarios: el pago dará á las islas.
 Efter deras gärningar skall han nu vedergälla dem;  vrede skall han låta komma över sina ovänner  och över sina fiender lönen för vad de hava gjort;  ja, havsländerna skall han vedergälla, vad de hava gjort.
Y temerán desde el occidente el nombre de JEHOVÁ, y desde el nacimiento del sol su gloria: porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de JEHOVÁ levantará bandera contra él.
 Så skall HERRENS namn bliva fruktat i väster  och hans härlighet, där solen går upp.  När fienden bryter fram lik en ström,  skall HERRENS andedräkt förjaga honom.
Y vendrá el Redentor á Sión, y á los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice JEHOVÁ.
 Men såsom en förlossare kommer HERREN för Sion  och för dem i Jakob, som omvända sig från sin överträdelse,                                          säger HERREN.
Y éste será mi pacto con ellos, dijo JEHOVÁ: El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, dijo JEHOVÁ, ni de la boca de la simiente de tu simiente, desde ahora y para siempre.
Och detta är det förbund, som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: min Ande, som är över dig, och orden, som jag har lagt i din mun, de skola icke vika ur din mun, ej heller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN.