Psalms 134

Fihirana fiakarana. Andeha, misaora an'i Jehovah, ianareo rehetra mpanompon'i Jehovah, Izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehovah.
canticum graduum ecce benedicite Domino omnes servi Domini qui statis in domo Domini
Manandrata ny tananareo ho amin'ny fitoerana masina, Ka misaora an'i Jehovah.
in noctibus levate manus vestras ad sanctum et benedicite Domino
Hitahy anao avy ao Ziona anie Jehovah Mpanao ny lanitra sy ny tany.
benedicat tibi Dominus ex Sion factor caeli et terrae