Genesis 10

Και αυται ειναι αι γενεαλογιαι των υιων του Νωε, Σημ, Χαμ και Ιαφεθ και εγεννηθησαν εις αυτους υιοι μετα τον κατακλυσμον.
Оце нащадки синів Ноєвих: Сима, Хама та Яфета. А їм народились сини по потопі:
Οι υιοι του Ιαφεθ ησαν Γομερ, και Μαγωγ, και Μαδαι, και Ιαυαν, και Θουβαλ, και Μεσεχ, και Θειρας.
Сини Яфетові: Ґомер, і Маґоґ, і Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешех, і Тирас.
Και οι υιοι του Γομερ, Ασχεναζ, και Ριφαθ, και Θωγαρμα.
А сини Ґомерові: Ашкеназ, і Рифат, і Тоґарма.
Και οι υιοι του Ιαυαν, Ελεισα, και Θαρσεις, Κιττειμ, και Δωδανειμ.
А сини Явана: Еліша, і Таршіш, і китти, і додани.
Εκ τουτων εμοιρασθησαν αι νησοι των εθνων εις τους τοπους αυτων εκαστου κατα την γλωσσαν αυτου, κατα τας φυλας αυτων, εις τα εθνη αυτων.
Від них відділилися острови народів у їхніх краях, кожний за мовою своєю, за своїми родами, у народах своїх.
Και οι υιοι του Χαμ, Χους, και Μισραιμ, και Φουθ, και Χανααν.
А сини Хамові: Куш, і Міцраїм, і Фут, і Ханаан.
Και οι υιοι του Χους, Σεβα, και Αβιλα, και Σαβθα, και Ρααμα, και Σαβθεκα και οι υιοι του Ρααμα, Σεβα, και Δαιδαν.
А сини Кушові: Сева, і Хавіла, і Савта, і Раама, і Савтеха. А сини Раами: Шева та Дедан.
Και ο Χους εγεννησε τον Νεβρωδ ουτος ηρχισε να ηναι ισχυρος επι της γης
Куш же породив Німрода, він розпочав на землі велетнів.
αυτος ητο ισχυρος κυνηγος ενωπιον του Κυριου δια τουτο λεγεται, Ως Νεβρωδ, ισχυρος κυνηγος ενωπιον του Κυριου
Він був дужий мисливець перед Господнім лицем. Тому то говориться: Як Німрод, дужий мисливець перед Господнім лицем.
και η αρχη της βασιλειας αυτου εσταθη Βαβυλων, και Ερεχ, και Αχαδ, και Χαλνε, εν τη γη Σεννααρ.
А початком царства його були: Вавилон, і Ерех, і Аккад, і Калне в землі Шінеар.
Εκ της γης εκεινης εξηλθεν ο Ασσουρ, και ωκοδομησε την Νινευη, και την πολιν Ρεχωβωθ, και την Χαλαχ,
З того краю вийшов Ашшур, та й збудував Ніневію, і Реховот-Ір, і Калах,
και την Ρεσεν μεταξυ της Νινευη και της Χαλαχ αυτη ειναι η πολις η μεγαλη.
і Ресен поміж Ніневією та поміж Калахом, він оте місто велике.
Και ο Μισραιμ εγεννησε τους Λουδειμ, και τους Αναμειμ, και τους Λεαβειμ, και τους Ναφθουχειμ,
А Міцраїм породив лудів, і анамів, і легавів, і нафтухів,
και τους Πατρουσειμ, και τους Χασλουχειμ, εκ των οποιων εξηλθον οι Φιλισταιοι, και τους Χαφθορειμ.
і патрусів, і каслухів, що звідси пішли филистимляни, і кафторів.
Και ο Χανααν εγεννησε τον Σιδωνα, πρωτοτοκον αυτου, και τον Χετταιον,
А Ханаан породив Сидона, свого перворідного, та Хета,
και τον Ιεβουσαιον, και τον Αμορραιον, και τον Γεργεσαιον,
і Евусеянина, і Амореянина, і Ґірґашеянина,
και τον Ευαιον, και τον Αρουχαιον, και τον Ασενναιον,
і Хіввеянина, і Аркеянина, і Синеянина,
και τον Αρβαδιον, και τον Σαμαραιον, και τον Αμαθαιον. Και μετα τουτο διεσπαρησαν αι φυλαι των Χαναναιων.
і Арвадеянина, і Цемареянина, і Хаматеянина. А потім розпорошилися роди Ханаанеянина.
Και ησαν τα ορια των Χαναναιων απο Σιδωνος, καθως υπαγει τις εις Γεραρα, εως Γαζης, και καθως υπαγει τις εις Σοδομα και Γομορρα, και Αδαμα, και Σεβωειμ, εως Λασα.
І була границя Ханаанеянина від Сидону в напрямі аж до Ґерару, аж до Ґази, у напрямі аж до Содому, і до Гомори, і до Адми, і до Цевоїму, аж до Лашу.
Ουτοι ειναι οι υιοι του Χαμ, κατα τας φυλας αυτων, κατα τας γλωσσας αυτων, εις τους τοπους αυτων, εις τα εθνη αυτων.
Оце сини Хамові, за їхніми родами, за мовами їхніми, у їхніх країнах, у їхніх народах.
Και εις τον Σημ, τον πατερα παντων των υιων του Εβερ, τον αδελφον Ιαφεθ του μεγαλητερου, εγεννηθησαν και εις αυτον υιοι.
А Симові теж народились йому, він батько всіх синів Еверових, брат старший Яфетів.
Υιοι του Σημ ησαν Ελαμ, και Ασσουρ, και Αρφαξαδ, και Λουδ, και Αραμ.
Сини Симові: Елам, і Ашшур, і Арпахшад, і Луд, і Арам.
Και οι υιοι του Αραμ, Ουζ, και Ουλ, και Γεθερ, και Μας.
А Арамові сини: Уц, і Хул, і Ґетер, і Маш.
Και ο Αρφαξαδ εγεννησε τον Σαλα και ο Σαλα εγεννησε τον Εβερ.
А Арпахшад породив Шелаха, а Шелах породив Евера.
Και εις τον Εβερ εγεννηθησαν δυο υιοι το ονομα του ενος, Φαλεγ διοτι εν ταις ημεραις αυτου διεμερισθη η γη και το ονομα του αδελφου αυτου, Ιοκταν.
А Еверові народилося двоє синів: ім'я першому Пелеґ, бо за днів його поділилась земля, а ймення його брата Йоктан.
Και ο Ιοκταν εγεννησε τον Αλμωδαδ, και τον Σαλεφ, και τον Ασαρμαβεθ, και τον Ιαραχ,
А Йоктан породив Алмодада, і Шелефа, і Хасар-Мавета, і Єраха,
και τον Αδωραμ, και τον Ουζαλ, και τον Δικλα,
і Гадорама, і Узала, і Диклу,
και τον Οβαλ, και τον Αβιμαηλ, και τον Σεβα,
і Увала, і Авімаїла, і Шеву,
και τον Οφειρ, και τον Αβιλα, και τον Ιωβαβ παντες ουτοι ησαν υιοι του Ιοκταν.
і Офіра, і Хавілу, і Йовава. Усі вони сини Йоктанові.
Και η κατοικια αυτων ητο απο Μησα, καθως υπαγει τις εις Σεφαρα, ορος της Ανατολης.
А оселя їхня була від Меші в напрямі аж до Сефару, гори східньої.
Ουτοι ειναι οι υιοι του Σημ, κατα τας φυλας αυτων, κατα τας γλωσσας αυτων, εις τους τοπους αυτων, κατα τα εθνη αυτων.
Оце сини Симові, за їхніми родами, за мовами їхніми, у їхніх країнах, у їхніх народах.
Αυται ειναι αι φυλαι των υιων του Νωε, κατα τας γενεας αυτων, εις τα εθνη αυτων και εκ τουτων διεσπαρησαν τα εθνη επι της γης μετα τον κατακλυσμον.
Оце роди синів Ноєвих, за нащадками їхніми, у їхніх народах. І народи від них поділились на землі по потопі.