Psalms 14

Al Músico principal: Salmo de David. DIJO el necio en su corazón: No hay Dios. Corrompiéronse, hicieron obras abominables; No hay quien haga bien.
För sångmästaren; av David.  Dårarna säga i sina hjärtan:      »Det finnes ingen Gud.»  Fördärv och styggelse är deras verk;      ingen finnes, som gör vad gott är.
JEHOVÁ miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, Por ver si había algún entendido, Que buscara á Dios.
 HERREN skådar ned från himmelen      på människors barn,  för att se om det finnes någon förståndig,      någon som söker Gud.
Todos declinaron, juntamente se han corrompido: No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno.
 Nej, alla äro de avfälliga,      allasammans äro de fördärvade;  ingen finnes, som gör vad gott är,      det finnes icke en enda.
¿No tendrán conocimiento todos los que obran iniquidad, Que devoran á mi pueblo como si pan comiesen, Y á JEHOVÁ no invocaron?
 Hava de då intet fått förnimma,      alla dessa ogärningsmän,  dessa som uppäta mitt folk,      likasom åte de bröd,  och som icke åkalla HERREN?
Allí temblaron de espanto; Porque Dios está con la nación de los justos.
 Jo, där överföll dem förskräckelse --  ty Gud är hos de rättfärdigas släkte.
El consejo del pobre habéis escarnecido, Por cuanto JEHOVÁ es su esperanza.
 Den betrycktes rådslag mån I söka bringa på skam,      HERREN är ju ändå hans tillflykt.
¡Quién diese de Sión la salud de Israel! En tornando JEHOVÁ la cautividad de su pueblo, Se gozará Jacob, y alegraráse Israel.
 Ack att från Sion      komme frälsning för Israel!  När HERREN vill åter      upprätta sitt folk,  då skall Jakob fröjda sig,      då skall Israel vara glad.