Psalms 110

Salmo de David. JEHOVÁ dijo á mi Señor: Siéntate á mi diestra, En tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies.
Av David; en psalm.  HERREN sade till min herre:  »Sätt dig på min högra sida,  till dess jag har lagt dina fiender      dig till en fotapall.»
La vara de tu fortaleza enviará JEHOVÁ desde Sión: Domina en medio de tus enemigos.
 Din makts spira skall HERREN      utsträcka från Sion;  du skall härska mitt ibland dina fiender.
Tu pueblo serálo de buena voluntad en el día de tu poder, En la hermosura de la santidad: desde el seno de la aurora, Tienes tú el rocío de tu juventud.
 Villigt kommer ditt folk,      när du samlar din här;  i helig skrud kommer      din unga skara inför dig,  såsom daggen kommer      ur morgonrodnadens sköte.
Juró JEHOVÁ, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melchîsedech.
 HERREN har svurit  och skall icke ångra sig:  »Du är en präst till evig tid  efter Melki-Sedeks sätt.»
El Señor á tu diestra Herirá á los reyes en el día de su furor:
 Herren är på din högra sida,  han skall krossa konungar      på sin vredes dag.
Juzgará en las gentes, Llenará las de cadáveres: Herirá las cabezas en muchas tierras.
 Han skall hålla dom bland hedningarna,      överallt skola döda ligga;  han skall sönderkrossa huvuden      vida omkring på jorden.
Del arroyo beberá en el camino: Por lo cual levantará cabeza.
 Ur bäcken skall han dricka på vägen;  därför skall han upplyfta huvudet.