Matthew 24

La ieşirea din Templu, pe cînd mergea Isus, ucenicii Lui s'au apropiat de El ca să -I arate clădirile Templului.
Og Jesus gikk ut av templet og drog derfra, og hans disipler kom til ham for å vise ham templets bygninger.
Dar Isus le -a zis: ,,Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămînea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărîmată.``
Men han svarte og sa til dem: Ser I ikke alt dette? Sannelig sier jeg eder: Her skal ikke levnes sten på sten som ikke skal brytes ned.
El a şezut jos pe muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte, şi I-au zis: ,,Spune-ne, cînd se vor întîmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfîrşitului veacului acestuia?``
Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende?
Drept răspuns, Isus le -a zis: ,,Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.
Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!
Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: ,Eu sînt Hristosul!` Şi vor înşela pe mulţi.
For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill.
Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă spăimîntaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întîmple. Dar sfîrşitul tot nu va fi atunci.
Og I skal høre krig og rykter om krig; se til at I ikke lar eder skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda.
Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pămînt, foamete şi ciumi.
For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der.
Dar toate aceste lucruri nu vor fi decît începutul durerilor.
Men alt dette er begynnelsen til veene.
Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi, şi vă vor omorî; şi veţi fi urîţi de toate neamurile pentru Numele Meu.
Da skal de overgi eder til trengsel og slå eder ihjel, og I skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.
Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii, şi se vor urî unii pe alţii.
Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre;
Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi.
og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill.
Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.
Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.
Dar cine va răbda pînă la sfîrşit, va fi mîntuit.
Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.
Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfîrşitul.
Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.
De aceea, cînd veţi vedea ,urîciunea pustiirii`, despre care a vorbit proorocul Daniel, ,aşezată în locul sfînt` -cine citeşte să înţeleagă! -
Når I da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn - den som leser det, han se til å skjønne det! -
atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi;
da må de som er i Judea, fly til fjells,
cine va fi pe acoperişul casei, să nu se pogoare să-şi ia lucrurile din casă;
og den som er på taket, ikke stige ned for å hente noget fra sitt hus,
şi cine va fi la cîmp, să nu se întoarcă să-şi ia haina.
og den som er ute på marken, ikke vende tilbake for å hente sin kappe.
Vai de femeile, cari vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţîţă în zilele acelea!
Ve de fruktsommelige og dem som gir die, i de dager!
Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într'o zi de Sabat.
Men bed at eders flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten!
Pentrucă atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n'a fost niciodată dela începutul lumii pînă acum, şi nici nu va mai fi.
for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nu, og heller ikke skal bli.
Şi dacă zilele acelea n'ar fi fost scurtate, nimeni n'ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.
Og blev ikke de dager forkortet, da blev intet kjød frelst; men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet.
Atunci dacă vă va spune cineva: ,Iată, Hristosul este aici, sau acolo`, să nu -l credeţi.
Om nogen da sier til eder: Se, her er Messias, eller der, da skal I ikke tro det.
Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, pînă acolo încît să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.
For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig.
Iată, că v'am spus mai dinainte.
Se, jeg har sagt eder det forut.
Deci, dacă vă vor zice: ,Iată -L în pustie`, să nu vă duceţi acolo! ,Iată -L în odăiţe ascunse`, să nu credeţi.
Om de da sier til eder: Se, han er ute i ørkenen, da gå ikke der ut; se, han er inne i kammerne, da tro det ikke!
Căci, cum iese fulgerul dela răsărit şi se vede pînă la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.
For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være.
Oriunde va fi stîrvul (Sau: hoit, mortăciune.), acolo se vor aduna vulturii.
Hvor åtselet er, der skal ørnene samles.
Îndată după acele zile de necaz, ,soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.`
Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.
Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pămîntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.
Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre sig, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet.
El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vînturi, dela o margine a cerurilor pînă la cealaltă.
Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn.
Dela smochin învăţaţi pilda lui: Cînd îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţia, ştiţi că vara este aproape.
Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet I at sommeren er nær;
Tot aşa, şi voi, cînd veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.
således skal også I, når I ser alt dette, vite at han er nær for døren.
Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta pînă se vor întîmpla toate aceste lucruri.
Sannelig sier jeg eder: Denne slekt skal ingenlunde forgå før alt dette skjer.
Cerul şi pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå.
Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min Fader.
Cum s'a întîmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întîmpla şi la venirea Fiului omului.
Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens komme være;
În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, cînd mîncau şi beau, se însurau şi se măritau, pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie,
for likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken,
şi n'au ştiut nimic, pînă cînd a venit potopul şi i -a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.
og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle, således skal også Menneskesønnens komme være.
Atunci, din doi bărbaţi cari vor fi la cîmp, unul va fi luat şi altul va fi lăsat.
Da skal to være ute på marken; en blir tatt med, og en blir latt tilbake.
Din două femei cari vor măcina la moară, una va fi luată şi alta va fi lăsată.
To kvinner skal male på kvernen; en blir tatt med, og en blir latt tilbake.
Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.
Våk derfor! for I vet ikke hvad dag eders Herre kommer.
Să ştiţi că, dacă ar şti stăpînul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n'ar lăsa să -i spargă casa.
Men det skal I vite at dersom husbonden visste i hvilken nattevakt tyven kom, da vilde han våke, og ikke la nogen bryte inn i sitt hus.
Deaceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gîndiţi.
Derfor vær også I rede! for Menneskesønnen kommer i den time I ikke tenker.
Care este deci robul credincios şi înţelept, pe care l -a pus stăpînul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărîtă?
Hvem er da den tro og kloke tjener, som hans husbond har satt over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid?
Ferice de robul acela, pe care stăpînul său, la venirea lui, îl va găsi făcînd aşa!
Salig er den tjener som hans husbond finner å gjøre så når han kommer.
Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale.
Sannelig sier jeg eder: Han skal sette ham over alt det han eier.
Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: ,Stăpînul meu zăboveşte să vină!`
Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte: Min herre gir sig tid,
Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă, şi să mănînce şi să bea cu beţivii,
og så gir sig til å slå sine medtjenere og eter og drikker med drankerne,
stăpînul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă, şi în ceasul pe care nu -l ştie,
da skal denne tjeners herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke vet,
îl va tăia în două, şi soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor.
og hugge ham sønder og gi ham Iodd og del med hyklerne; der skal være gråt og tenners gnidsel.