Psalms 38

(Un psalm al lui David. Spre aducere aminte.) Doamne, nu mă mustra în mînia Ta, şi nu mă pedepsi în urgia Ta.
O LORD, rebuke me not in thy wrath: neither chasten me in thy hot displeasure.
Căci săgeţile Tale s'au înfipt în mine, şi mîna Ta apasă asupra mea.
For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore.
N'a mai rămas nimic sănătos în carnea mea, din pricina mîniei Tale; nu mai este nici o vlagă în oasele mele, în urma păcatului meu.
There is no soundness in my flesh because of thine anger; neither is there any rest in my bones because of my sin.
Căci fărădelegile mele se ridică deasupra capului meu; ca o povară grea, sînt prea grele pentru mine.
For mine iniquities are gone over mine head: as an heavy burden they are too heavy for me.
Rănile mele miroasă greu şi sînt pline de coptură, în urma nebuniei mele.
My wounds stink and are corrupt because of my foolishness.
Sînt gîrbovit, peste măsură de istovit; toată ziua umblu plin de întristare.
I am troubled; I am bowed down greatly; I go mourning all the day long.
Căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele, şi n'a mai rămas nimic sănătos în carnea mea.
For my loins are filled with a loathsome disease: and there is no soundness in my flesh.
Sînt fără putere, zdrobit cu desăvîrşire; turburarea inimii mele mă face să gem.
I am feeble and sore broken: I have roared by reason of the disquietness of my heart.
Doamne, toate dorinţele mele sînt înaintea Ta, şi suspinurile mele nu-Ţi sînt ascunse.
Lord, all my desire is before thee; and my groaning is not hid from thee.
Inima îmi bate cu tărie, puterea mă părăseşte, şi lumina ochilor mei nu mai este cu mine.
My heart panteth, my strength faileth me: as for the light of mine eyes, it also is gone from me.
Prietenii şi cunoscuţii mei se depărtează de rana mea, şi rudele mele stau de o parte.
My lovers and my friends stand aloof from my sore; and my kinsmen stand afar off.
Ceice vor să-mi ia viaţa îşi întind cursele; ceice-mi caută nenorocirea, spun răutăţi, şi toată ziua urzesc la înşelătorii.
They also that seek after my life lay snares for me: and they that seek my hurt speak mischievous things, and imagine deceits all the day long.
Iar eu sînt ca un surd, n'aud; sînt ca un mut, care nu deschide gura.
But I, as a deaf man, heard not; and I was as a dumb man that openeth not his mouth.
Sînt ca un om, care n'aude, şi în gura căruia nu este niciun răspuns.
Thus I was as a man that heareth not, and in whose mouth are no reproofs.
Doamne, în Tine nădăjduiesc; Tu vei răspunde, Doamne, Dumnezeule!
For in thee, O LORD, do I hope: thou wilt hear, O Lord my God.
Căci zic: ,,Nu îngădui să se bucure vrăjmaşii mei de mine, şi să se fudulească împotriva mea, cînd mi se clatină piciorul!``
For I said, Hear me, lest otherwise they should rejoice over me: when my foot slippeth, they magnify themselves against me.
Căci sînt aproape să cad, şi durerea mea este totdeauna înaintea mea.
For I am ready to halt, and my sorrow is continually before me.
Îmi mărturisesc fărădelegea, mă doare de păcatul meu.
For I will declare mine iniquity; I will be sorry for my sin.
Dar vrăjmaşii mei sînt plini de viaţă şi plini de putere; ceice mă urăsc fără temei, sînt mulţi la număr.
But mine enemies are lively, and they are strong: and they that hate me wrongfully are multiplied.
Ei îmi întorc rău pentru bine, îmi sînt potrivnici, pentrucă eu urmăresc binele.
They also that render evil for good are mine adversaries; because I follow the thing that good is.
Nu mă părăsi, Doamne! Dumnezeule, nu Te depărta de mine!
Forsake me not, O LORD: O my God, be not far from me.
Vino degrabă în ajutorul meu, Doamne, Mîntuirea mea!
Make haste to help me, O Lord my salvation.