Matthew 1

Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.
Genealogia di Gesù Cristo figliuolo di Davide, figliuolo d’Abramo.
Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi fraţii lui;
Abramo generò Isacco; Isacco generò Giacobbe; Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli;
Iuda a născut pe Fares şi Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram;
Giuda generò Fares e Zara da Tamar; Fares generò Esrom; Esrom generò Aram;
Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;
Aram generò Aminadab; Aminadab generò Naasson; Naasson generò Salmon;
Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese;
Salmon generò Booz da Rahab; Booz generò Obed da Ruth; Obed generò Iesse,
Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon, din văduva lui Urie;
e Iesse generò Davide, il re. E Davide generò Salomone da quella ch’era stata moglie d’Uria;
Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa;
Salomone generò Roboamo; Roboamo generò Abia; Abia generò Asa;
Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia;
Asa generò Giosafat; Giosafat generò Ioram; Ioram generò Uzzia;
Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia;
Uzzia generò Ioatam; Ioatam generò Achaz; Achaz generò Ezechia;
Ezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia;
Ezechia generò Manasse; Manasse generò Amon; Amon generò Giosia;
Iosia a născut pe Iehonia şi fraţii lui, pe vremea strămutării în Babilon.
Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia.
După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel;
E dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel; Salatiel generò Zorobabel;
Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor;
Zorobabel generò Abiud; Abiud generò Eliachim; Eliachim generò Azor;
Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud;
Azor generò Sadoc; Sadoc generò Achim; Achim generò Eliud;
Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov;
Eliud generò Eleazaro; Eleazaro generò Mattan; Mattan generò Giacobbe;
Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S'a născut Isus, care Se cheamă Hristos.
Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo.
Deci, dela Avraam pînă la David, sînt patrusprezece neamuri de toate; dela David pînă la strămutarea în Babilon sînt patrusprezece neamuri; şi dela strămutarea în Babilon pînă la Hristos, sînt patrusprezece neamuri.
Così da Abramo fino a Davide sono in tutto quattordici generazioni; e da Davide fino alla deportazione in Babilonia, quattordici generazioni; e dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo, quattordici generazioni.
Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi înainte ca să locuiască ei împreună, ea s'a aflat însărcinată dela Duhul Sfînt.
Or la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe; e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo.
Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit, şi nu voia s'o facă de ruşine înaintea lumii; de aceea şi -a pus de gînd s'o lase pe ascuns.
E Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla ad infamia, si propose di lasciarla occultamente.
Dar pe cînd se gîndea el la aceste lucruri, i s'a arătat în vis un înger al Domnului, şi i -a zis: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s'a zămislit în ea, este dela Duhul Sfînt.
Ma mentre avea queste cose nell’animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figliuol di Davide, non temere di prender teco Maria tua moglie; perché ciò che in lei è generato, è dallo Spirito Santo.
Ea va naşte un Fiu, şi -i vei pune numele Isus, pentru că El va mîntui pe poporul Lui de păcatele sale.``
Ed ella partorirà un figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati.
Toate aceste lucruri s'au întîmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin proorocul, care zice:
Or tutto ciò avvenne, affinché si adempiesse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:
,,Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi -i vor pune numele Emanuil``, care, tîlmăcit, înseamnă: ,,Dumnezeu este cu noi``.
Ecco, la vergine sarà incinta e partorirà un figliuolo, al quale sarà posto nome Emmanuele, che, interpretato, vuol dire: "Iddio con noi".
Cînd s'a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi a luat la el pe nevastă-sa.
E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l’angelo del Signore gli avea comandato, e prese con sé sua moglie;
Dar n'a cunoscut -o, pînă ce ea a născut un fiu. Şi el i -a pus numele Isus.
e non la conobbe finch’ella non ebbe partorito un figlio; e gli pose nome Gesù.