Psalms 55

(Către mai marele cîntăreţilor. De cîntat pe instrumente cu coarde. O cîntare a lui David.) Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea, şi nu Te ascunde de cererile mele!
Přednímu kantoru na neginot, vyučující žalm Davidův.
Ascultă-mă, şi răspunde-mi! Rătăcesc încoace şi încolo, şi mă frămînt,
Slyš, ó Bože, modlitbu mou, a neskrývej se před prosbou mou.
din pricina zarvei vrăjmaşului şi din pricina apăsării celui rău. Căci ei aruncă nenorocirea peste mine, şi mă urmăresc cu mînie.
Pozoruj a vyslyš mne, neboť naříkám v úpění svém, a kormoutím se,
Îmi tremură inima în mine, şi mă cuprinde spaima morţii,
A to pro křik nepřítele, pro nátisk bezbožníka; neboť sčítají na mne lživé věci, a s vzteklostí se proti mně postavují.
mă apucă frica şi groaza, şi mă iau fiorii.
Srdce mé bolestí ve mně, a strachové smrti připadli na mne.
Eu zic: ,,O, dacă aş avea aripile porumbelului, aş sbura, şi aş găsi undeva odihnă!``
Bázeň a strach přišel na mne, a hrůza přikvačila mne.
Da, aş fugi departe de tot, şi m'aş duce să locuiesc în pustie. -(Oprire).
I řekl jsem: Ó bych měl křídla jako holubice, zaletěl bych a poodpočinul.
Aş fugi în grabă la un adăpost de vîntul acesta năpraznic şi de furtuna aceasta.
Aj, daleko bych se vzdálil, a přebýval bych na poušti. Sélah.
Nimiceşte -i, Doamne, împarte-le limbile, căci în cetate văd silă şi certuri;
Pospíšil bych ujíti větru prudkému a vichřici.
zi şi noapte ei îi dau ocol pe ziduri: nelegiuirea şi răutatea sînt în sînul ei;
Zkaz je, ó Pane, změť jazyk jejich, neboť jsem spatřil bezpráví a rozbroj v městě.
răutatea este în mijlocul ei, şi vicleşugul şi înşelătoria nu lipsesc din pieţele ei.
Dnem i nocí ty věci je obkličují po zdech jeho, a v prostředku jeho jest nepravost a převrácenost.
Nu un vrăjmaş mă batjocoreşte, căci aş suferi: nu protivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m'aş ascunde dinaintea lui.
Těžkosti jsou u prostřed něho, aniž vychází chytrost a lest z ulic jeho.
Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce şi prieten cu mine!
Nebo ne nějaký nepřítel útržky mi činil, sic jinak snesl bych to; ani ten, kdož mne nenávidí, pozdvihl se proti mně, nebo skryl bych se před ním:
Noi, cari trăiam împreună într'o plăcută prietenie, şi ne duceam împreună cu mulţimea în Casa lui Dumnezeu!
Ale ty, člověče mně rovný, vůdce můj a domácí můj;
Să vină moartea peste ei, şi să se pogoare de vii în locuinţa morţilor! Căci răutatea este în locuinţa lor, în inima lor.
Ješto jsme spolu mile tajné rady držívali, a do domu Božího společně chodívali.
Dar eu strig către Dumnezeu, şi Domnul mă va scăpa.
Ó by je smrt náhle přikvačila, tak aby za živa sstoupiti musili do pekla; nebo jest nešlechetnost v příbytcích jejich a u prostřed nich.
Seara, dimineaţa, şi la amiază, oftez şi gem, şi El va auzi glasul meu.
Já pak k Bohu volati budu, a Hospodin vysvobodí mne.
Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea, şi-mi va aduce pacea, căci mulţi mai sînt împotriva mea!
U večer, i ráno, též o poledni modliti se, a nezbedně volati budu, až i vyslyší hlas můj.
Dumnezeu va auzi, şi -i va smeri, El, care, din vecinicie, stă pe scaunul Lui de domnie. -(Oprire). Căci în ei nu este nicio nădejde de schimbare, şi nu se tem de Dumnezeu.
Vykoupíť duši mou, tak aby v pokoji byla před válkou proti mně; nebo veliké množství bylo jich při mně.
Ei pun mîna pe cei ce trăiau în pace cu ei, şi îşi calcă legămîntul.
Vyslyšíť Bůh silný, a je ssouží, (neboť sedí od věčnosti, Sélah), proto že nenapravují, aniž se bojí Boha.
Gura lor este dulce ca smîntîna, dar în inimă poartă războiul: cuvintele lor sînt mai alunecoase decît untdelemnul, dar cînd ies ele din gură, sînt nişte săbii.
Vztáhl ruce své na ty, kteříž s ním pokoj měli, a zrušil smlouvu svou.
Încredinţează-ţi soarta în mîna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
Libější než máslo byla slova úst jeho, ale v srdci boj; měkčejší nad olej řeči jeho, a však byly jako mečové.
Şi Tu, Dumnezeule, îi vei pogorî în fundul gropii. Oamenii setoşi de sînge şi de înşelăciune, nu vor ajunge nici jumătate din zilele lor. Eu însă mă încred în Tine!
Uvrz na Hospodina břímě své, a onť opatrovati tě bude, aniž dopustí, aby na věky pohnut byl spravedlivý. [ (Psalms 55:24) Ale onyno, ty Bože, svedeš do jámy zatracení; lidé zajisté vražedlní a lstiví nedojdou polovice dnů svých, já pak v tebe doufati budu. ]