Psalms 66

Til sangmesteren; en sang, en salme. Rop med fryd for Gud, all jorden!
För sångmästaren; en sång, en psalm.  Höjen jubel till Gud, alla länder;
Syng ut hans navns ære, gi ham ære til hans pris!
 lovsjungen hans namns ära,  given honom ära och pris.
Si til Gud: Hvor forferdelige er dine gjerninger! For din store makts skyld skal dine fiender hykle for dig.
 Sägen till Gud:      Huru underbara äro icke dina gärningar!  För din stora makts skull      visa dina fiender dig underdånighet.
All jorden skal tilbede dig og lovsynge dig, de skal lovsynge ditt navn. Sela.
 Alla länder skola tillbedja och lovsjunga dig;  de skola lovsjunga ditt namn.  Sela.
Kom og se Guds gjerninger! Han er forferdelig i gjerning mot menneskenes barn.
 Kommen och sen      vad Gud har gjort;  underbara äro hans gärningar      mot människors barn.
Han gjorde havet om til tørt land, gjennem strømmen gikk de til fots; der gledet vi oss i ham.
 Han förvandlade havet till torrt land;  till fots gingo de genom floden;  då gladdes vi över honom.
Han hersker med sitt velde evindelig, hans øine gir akt på hedningene; de gjenstridige må ikke ophøie sig. Sela.
 Genom sin makt råder han evinnerligen,  hans ögon giva akt på hedningarna;  de gensträviga må icke förhäva sig.  Sela.
I folkeslag, lov vår Gud og forkynn hans pris med høi røst,
 Prisen, I folk, vår Gud,  och låten hans lov ljuda högt;
han som holdt vår sjel i live og ikke lot vår fot vakle!
 ty han har beskärt liv åt vår själ  och har icke låtit vår fot vackla.
For du prøvde oss, Gud, du renset oss, likesom de renser sølv.
 Ty väl prövade de oss, o Gud,  du luttrade oss, såsom silver luttras;
Du førte oss inn i et garn, du la en trykkende byrde på våre lender.
 du förde oss in i fängelse,  du lade en tung börda på vår rygg;
Du lot mennesker fare frem over vårt hode; vi kom i ild og i vann. Men du førte oss ut til vederkvegelse.
 du lät människor fara fram över vårt huvud,  vi måste gå genom eld och vatten.  Men du har fört oss ut och vederkvickt oss.
Jeg vil gå inn i ditt hus med brennoffer, jeg vil gi dig det jeg har lovt,
 Så kommer jag då till ditt hus med brännoffer,  jag vill infria mina löften till dig,
det som gikk over mine leber, og som min munn talte i min nød.
 dem till vilka mina låppar öppnade sig,  och som min mun uttalade i min nöd.
Jeg vil ofre dig brennoffere av fett kveg med duft av værer; jeg vil ofre okser tillikemed bukker. Sela.
 Brännoffer av feta får vill jag frambära åt dig,  med offerånga av vädurar;  jag vill offra både tjurar och bockar.  Sela.
Kom, hør, alle I som frykter Gud; jeg vil fortelle hvad han har gjort mot min sjel.
 Kommen och hören, så vill jag förtälja      för eder, I alla som frukten Gud,      vad han har gjort mot min själ.
Til ham ropte jeg med min munn, og lovsang var under min tunge.
 Till honom ropade jag med min mun,  och lovsång var redan på min tunga.
Hadde jeg urett for øie i mitt hjerte, så vilde Herren ikke høre.
 Om jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta,  så skulle Herren icke höra mig.
Men Gud har hørt, han har aktet på mitt bønnerop.
 Men Gud har hört mig,  han har aktat på mitt bönerop.
Lovet være Gud, som ikke avviste min bønn og ikke tok sin miskunnhet fra mig!
 Lovad vare Gud,      som icke har förkastat min bön      eller vänt ifrån mig sin nåd!