Psalms 134

En sang ved festreisene. Se, lov Herren, alle i Herrens tjenere, I som står i Herrens hus om nettene!
En vallfartssång.  Upp, välsignen HERREN,      alla I HERRENS tjänare,  I som stån om natten      i HERRENS hus.
Løft eders hender op til helligdommen og lov Herren!
 Lyften edra händer upp mot helgedomen      och välsignen HERREN.
Herren velsigne dig fra Sion, han som gjorde himmel og jord!
 HERREN välsigne dig från Sion,  han som har gjort himmel och jord.