Proverbs 12

Den som elsker tukt, elsker kunnskap; men den som hater refselse, er dum.
אהב מוסר אהב דעת ושנא תוכחת בער׃
Den gode får nåde hos Herren, men den svikefulle mann fordømmer han.
טוב יפיק רצון מיהוה ואיש מזמות ירשיע׃
Ugudelighet hjelper intet menneske til å stå støtt, men de rettferdiges rot rokkes ikke.
לא יכון אדם ברשע ושרש צדיקים בל ימוט׃
En god hustru er sin manns krone, men en dårlig er som råttenhet i hans ben.
אשת חיל עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה׃
De rettferdige tenker bare på det som rett er; de ugudeliges råd er svik.
מחשבות צדיקים משפט תחבלות רשעים מרמה׃
De ugudelige taler alltid om å lure efter blod, men de opriktiges munn frelser dem.
דברי רשעים ארב דם ופי ישרים יצילם׃
De ugudelige kastes over ende, og så er de ikke mere; men de rettferdiges hus står fast.
הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמד׃
En mann roses alt efter som han har forstand, men den hvis hjerte er forvendt, blir til forakt.
לפי שכלו יהלל איש ונעוה לב יהיה לבוז׃
Bedre er en småkårsmann som har en tjener, enn en som vil være storkar, men ikke har brød.
טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר לחם׃
Den rettferdige har omsorg for sin buskap, men den ugudeliges hjerte er hårdt.
יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי׃
Den som dyrker sin jord, mettes med brød; men den som jager efter tomme ting, er uten forstand.
עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף ריקים חסר לב׃
Den ugudelige attrår det som er en snare for de onde; men de rettferdige gir Gud fast rot.
חמד רשע מצוד רעים ושרש צדיקים יתן׃
I lebenes synd ligger en ond snare, men den rettferdige kommer ut av trengsel.
בפשע שפתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק׃
Av sin munns frukt mettes en mann med godt, og hvad et menneskes hender har gjort, det gjengjeldes ham.
מפרי פי איש ישבע טוב וגמול ידי אדם ישוב לו׃
Dårens vei er rett i hans egne øine, men den som hører på råd, er vis.
דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם׃
Dårens vrede blir kjent samme dag, men den som skjuler krenkelser, er klok.
אויל ביום יודע כעסו וכסה קלון ערום׃
Den som er ærlig i sine ord, taler sannhet, men et falskt vidne taler svik.
יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה׃
Mange taler tankeløse ord, som stikker likesom sverd; men de vises tunge er lægedom.
יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא׃
Sannhets lebe blir fast for all tid, men falskhets tunge bare et øieblikk.
שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר׃
Det er svik i deres hjerte som smir ondt; men de som råder til fred, får glede.
מרמה בלב חרשי רע וליעצי שלום שמחה׃
Det rammer ikke den rettferdige noget ondt, men de ugudelige får ulykke i fullt mål.
לא יאנה לצדיק כל און ורשעים מלאו רע׃
Falske leber er en vederstyggelighet for Herren, men de som går frem med ærlighet, er ham til velbehag.
תועבת יהוה שפתי שקר ועשי אמונה רצונו׃
Et klokt menneske skjuler det han vet, men dårers hjerte roper ut sin dårskap.
אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת׃
Den flittiges hånd kommer til å styre, men lathet blir træl.
יד חרוצים תמשול ורמיה תהיה למס׃
Sorg i en manns hjerte trykker det ned, men et godt ord gleder det.
דאגה בלב איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה׃
Den rettferdige veileder sin næste, men de ugudeliges vei fører dem vill.
יתר מרעהו צדיק ודרך רשעים תתעם׃
Lathet steker ikke sin fangst, men flid er en kostelig skatt for et menneske.
לא יחרך רמיה צידו והון אדם יקר חרוץ׃
På rettferds sti er liv, og en ryddet vei fører ikke til døden.
בארח צדקה חיים ודרך נתיבה אל מות׃