Numbers 26

Da sotten var forbi, sa Herren til Moses og til Eleasar, sønn av Aron, presten:
ויהי אחרי המגפה ויאמר יהוה אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר׃
Ta op manntall over hele Israels barns menighet fra tyveårsalderen og opover, efter deres familier, over alle dem i Israel som kan dra ut i strid.
שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל יצא צבא בישראל׃
Og Moses og Eleasar, presten, talte med dem på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko, og sa:
וידבר משה ואלעזר הכהן אתם בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר׃
Fra tyveårsalderen og opover skal de mønstres - således som Herren hadde befalt Moses og Israels barn, dem som hadde draget ut av Egyptens land.
מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים׃
Ruben var Israels førstefødte; Rubens barn var: Fra Hanok hanokittenes ætt, fra Pallu pallu'ittenes ætt,
ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי׃
fra Hesron hesronittenes ætt, fra Karmi karmittenes ætt.
לחצרן משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי׃
Dette var rubenittenes ætter, og de av dem som blev mønstret, var tre og firti tusen, syv hundre og tretti.
אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים׃
Pallus sønn var Eliab,
ובני פלוא אליאב׃
og Eliabs barn var Nemuel og Datan og Abiram. Det var den Datan og den Abiram som var utkåret av menigheten, og som yppet strid mot Moses og Aron dengang Korahs flokk satte sig op imot Herren,
ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא דתן ואבירם קרואי העדה אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת קרח בהצתם על יהוה׃
og jorden oplot sin munn og slukte både dem og Korah, og hele flokken omkom idet ilden fortærte de to hundre og femti menn, og de blev til et tegn;
ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת קרח במות העדה באכל האש את חמשים ומאתים איש ויהיו לנס׃
men Korahs barn omkom ikke.
ובני קרח לא מתו׃
Simeons barn var efter sine ætter: Fra Nemuel nemuelittenes ætt, fra Jamin jaminittenes ætt, fra Jakin jakinittenes ætt,
בני שמעון למשפחתם לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני׃
fra Serah serahittenes ætt, fra Sa'ul sa'ulittenes ætt.
לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי׃
Dette var simeonittenes ætter, to og tyve tusen og to hundre.
אלה משפחת השמעני שנים ועשרים אלף ומאתים׃
Gads barn var efter sine ætter: Fra Sefon sefonittenes ætt, fra Haggi haggittenes ætt, fra Suni sunittenes ætt,
בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני׃
fra Osni osnittenes ætt, fra Eri erittenes ætt,
לאזני משפחת האזני לערי משפחת הערי׃
fra Arod arodittenes ætt, fra Areli arelittenes ætt.
לארוד משפחת הארודי לאראלי משפחת האראלי׃
Dette var Gads barns ætter, så mange av dem som blev mønstret, firti tusen og fem hundre.
אלה משפחת בני גד לפקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות׃
Judas barn var Er og Onan; men Er og Onan døde i Kana'ans land.
בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען׃
Og Judas barn var efter sine ætter: Fra Sela selanittenes ætt, fra Peres peresittenes ætt, fra Serah serahittenes ætt.
ויהיו בני יהודה למשפחתם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי׃
Peres' barn var: Fra Hesron hesronittenes ætt, fra Hamul hamulittenes ætt.
ויהיו בני פרץ לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי׃
Dette var Judas ætter, så mange av dem som blev mønstret, seks og sytti tusen og fem hundre.
אלה משפחת יהודה לפקדיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות׃
Issakars barn var efter sine ætter: Fra Tola tola'ittenes ætt, fra Puva punittenes ætt,
בני יששכר למשפחתם תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני׃
fra Jasub jasubittenes ætt, fra Simron simronittenes ætt.
לישוב משפחת הישובי לשמרן משפחת השמרני׃
Dette var Issakars ætter, så mange av dem som blev mønstret, fire og seksti tusen og tre hundre.
אלה משפחת יששכר לפקדיהם ארבעה וששים אלף ושלש מאות׃
Sebulons barn var efter sine ætter: Fra Sered sardittenes ætt, fra Elon elonittenes ætt, fra Jahle'el jahle'elittenes ætt.
בני זבולן למשפחתם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלני ליחלאל משפחת היחלאלי׃
Dette var sebulonittenes ætter, så mange av dem som blev mønstret, seksti tusen og fem hundre.
אלה משפחת הזבולני לפקדיהם ששים אלף וחמש מאות׃
Josefs barn var efter sine ætter: Manasse og Efra'im.
בני יוסף למשפחתם מנשה ואפרים׃
Manasses barn var: Fra Makir makirittenes ætt, og Makir var far til Gilead, fra Gilead gileadittenes ætt.
בני מנשה למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את גלעד לגלעד משפחת הגלעדי׃
Gileads barn det var: Fra Jeser jesrittenes ætt, fra Helek helkittenes ætt
אלה בני גלעד איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי׃
og fra Asriel asrielittenes ætt og fra Sekem sikmittenes ætt
ואשריאל משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי׃
og fra Semida semida'ittenes ætt og fra Hefer hefrittenes ætt.
ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי׃
Men Selofhad, Hefers sønn, hadde ingen sønner, bare døtre, og Selofhads døtre hette Mahla og Noa, Hogla, Milka og Tirsa.
וצלפחד בן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה׃
Dette var Manasses ætter, og de av dem som blev mønstret, var to og femti tusen og syv hundre.
אלה משפחת מנשה ופקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות׃
Efra'ims barn det var efter deres ætter: Fra Sutelah sutelahittenes ætt, fra Beker bakrittenes ætt, fra Tahan tahanittenes ætt.
אלה בני אפרים למשפחתם לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני׃
Sutelahs barn det var: Fra Eran eranittenes ætt.
ואלה בני שותלח לערן משפחת הערני׃
Dette var Efra'ims barns ætter, så mange av dem som blev mønstret, to og tretti tusen og fem hundre. Dette var Josefs barn efter deres ætter.
אלה משפחת בני אפרים לפקדיהם שנים ושלשים אלף וחמש מאות אלה בני יוסף למשפחתם׃
Benjamins barn var efter sine ætter: Fra Bela balittenes ætt, fra Asbel asbelittenes ætt, fra Akiram akiramittenes ætt,
בני בנימן למשפחתם לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי׃
fra Sefufam sufamittenes ætt, fra Hufam hufamittenes ætt.
לשפופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי׃
Belas barn var: Ard og Na'aman, fra Ard ardittenes ætt, fra Na'aman na'amittenes ætt.
ויהיו בני בלע ארד ונעמן משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי׃
Dette var Benjamins barn efter deres ætter, og de av dem som blev mønstret, var fem og firti tusen og seks hundre.
אלה בני בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות׃
Dans barn var efter sine ætter: Fra Suham suhamittenes ætt. Dette var Dans ætter efter deres ættetavle.
אלה בני דן למשפחתם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחת דן למשפחתם׃
Alle suhamittenes ætter, så mange av dem som blev mønstret, var fire og seksti tusen og fire hundre.
כל משפחת השוחמי לפקדיהם ארבעה וששים אלף וארבע מאות׃
Asers barn var efter sine ætter: Fra Jimna jimna'ittenes ætt, fra Jisvi jisvittenes ætt, fra Beria beriittenes ætt;
בני אשר למשפחתם לימנה משפחת הימנה לישוי משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי׃
av Berias barn: Fra Heber hebrittenes ætt, fra Malkiel malkielittenes ætt.
לבני בריעה לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי׃
Asers datter hette Serah.
ושם בת אשר שרח׃
Dette var Asers barns ætter, så mange av dem som blev mønstret, tre og femti tusen og fire hundre.
אלה משפחת בני אשר לפקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃
Naftalis barn var efter sine ætter: Fra Jahse'el jahse'elittenes ætt, fra Guni gunittenes ætt,
בני נפתלי למשפחתם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני׃
fra Jeser jisrittenes ætt, fra Sillem sillemittenes ætt.
ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת השלמי׃
Dette var Naftalis ætter efter deres ættetavle, og de av dem som blev mønstret, var fem og firti tusen og fire hundre.
אלה משפחת נפתלי למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף וארבע מאות׃
Dette var de av Israels barn som blev mønstret, seks hundre og ett tusen, syv hundre og tretti.
אלה פקודי בני ישראל שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים׃
Og Herren talte til Moses og sa:
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
Mellem disse skal landet skiftes ut til arv efter folketallet.
לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות׃
Den stamme som er stor, skal du gi en stor arv, og den som er liten, skal du gi en liten arv; hver stamme skal få sin arv efter tallet på dem som blev mønstret der.
לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו׃
Men ved loddkasting skal landet skiftes ut; efter navnene på sine fedrenestammer skal de ta arv.
אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו׃
Efter som loddet faller, skal hver stamme, stor eller liten, få sin arv.
על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט׃
Dette var de av levittene som blev mønstret, efter sine ætter: Fra Gerson gersonittenes ætt, fra Kahat kahatittenes ætt, fra Merari merarittenes ætt.
ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי׃
Dette var levittenes ætter: libnittenes ætt, hebronittenes ætt, mahlittenes ætt, musittenes ætt, korahittenes ætt. Kahat var far til Amram,
אלה משפחת לוי משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת הקרחי וקהת הולד את עמרם׃
og Amrams hustru hette Jokebed; hun var datter av Levi og født i Egypten; og Amram fikk med henne Aron og Moses og deres søster Mirjam.
ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם׃
Og Aron fikk sønnene Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar;
ויולד לאהרן את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר׃
men Nadab og Abihu døde dengang de bar fremmed ild inn for Herrens åsyn.
וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני יהוה׃
Og de av levittene som blev mønstret, var tre og tyve tusen, alt mannkjønn blandt dem fra den som var en måned gammel og opover; de blev ikke mønstret sammen med de andre Israels barn, fordi det ikke var gitt dem arv blandt Israels barn.
ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף כל זכר מבן חדש ומעלה כי לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא נתן להם נחלה בתוך בני ישראל׃
Disse var det som blev mønstret av Moses og Eleasar, presten, da de mønstret Israels barn på Moabs ødemarker ved Jordan midt imot Jeriko,
אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו׃
og blandt disse var det ikke nogen av dem som blev mønstret av Moses og Aron, presten, dengang de mønstret Israels barn i Sinai ørken.
ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני׃
For Herren hadde sagt at de skulde dø i ørkenen. Og det var ingen tilbake av dem uten Kaleb, Jefunnes sønn, og Josva, Nuns sønn.
כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון׃