Proverbs 3

Min sønn! Glem ikke min lære og la ditt hjerte bevare mine bud!
Pitit mwen, pa janm bliye sa mwen moutre ou yo. Kenbe tou sa mwen di ou fè yo nan kè ou.
For langt liv og mange leveår og fred skal de gi dig i rikt mål.
Se yo k'ap fè ou viv lontan. Se yo k'ap fè ou viv ak kè poze.
La ikke kjærlighet og trofasthet vike fra dig, bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjertes tavle!
Se pou ou toujou viv byen ak tout moun. Se pou ou toujou gen yon sèl pawòl. Mete pawòl mwen yo nan kou ou tankou yon kolye, kenbe yo nan kè ou pou ou pa janm bliye yo.
Så skal du finne nåde og få god forstand i Guds og menneskers øine.
Si ou fè sa, Bondye va kontan avè ou, lèzòm va nonmen non ou an byen.
Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!
Mete tout konfyans ou nan Seyè a. Pa gade sou sa ou konnen.
Tenk på ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.
Toujou chonje Seyè a nan tou sa w'ap fè. Li menm, l'a moutre ou chemen pou ou pran.
Vær ikke vis i egne øine, frykt Herren og vik fra det onde!
Pa mete nan tèt ou ou gen plis konprann pase sa. Gen krentif pou Seyè a, refize fè sa ki mal.
Det skal være lægedom for din kropp og gi ny styrke til dine ben.
Lè ou fè sa, se va tankou yon bon medikaman: W'a toujou gaya, ou p'ap janm soufri doulè.
Ær Herren med gaver av ditt gods og med førstegrøden av all din avling!
Fè wè jan ou gen respè pou Seyè a: ba li nan tou sa ou genyen, ofri l' premye donn ou rekòlte nan jaden ou.
Så skal dine lader fylles med overflod og dine persekar flyte over av most.
Lè ou fè sa, galata ou ap toujou chaje danre. Barik diven ou yo ap plen ra bouch.
Min sønn! Forakt ikke Herrens tukt og vær ikke utålmodig når han refser dig!
Pitit mwen, lè Seyè a ap pini ou, pa betize ak sa. Lè l'ap korije ou, pa dekouraje.
For den Herren elsker, ham refser han, som en far refser den sønn han har kjær.
Paske Seyè a korije moun li renmen, menm jan yon papa korije pitit li renmen anpil la.
Salig er det menneske som har funnet visdom, det menneske som vinner forstand;
Ala bon sa bon pou moun ki gen konesans, pou moun ki rive gen bon konprann!
for det er bedre å vinne den enn å vinne sølv, og det utbytte den gir, er bedre enn gull.
Benefis l'ap rapòte pi bon pase sa lajan bay. Avantaj l'ap bay gen plis valè pase lò.
Den er kosteligere enn perler, og alle dine skatter kan ikke lignes med den.
Sajès pi bon pase boul lò. Nanpwen anyen moun ta renmen genyen ki ka parèt devan li.
Langt liv har den i sin høire hånd, rikdom og ære i sin venstre.
Yon bò, bon konprann ap fè moun viv lontan. Yon lòt bò, l'ap bay richès, l'ap fè moun respekte ou.
Dens veier er fagre veier, og alle dens stier fører til lykke.
L'ap fè moun viv ak kè kontan. L'ap fè ou reyisi nan tou sa w'ap fè.
Den er et livsens tre for dem som griper den, og hver den som holder fast på den, må prises lykkelig.
Moun ki gen bon konprann jwenn lavi. Sa bon nèt pou moun ki gen bon konprann!
Herren grunnfestet jorden med visdom; han bygget himmelen med forstand.
Avèk bon konprann li, Bondye kreye latè. Avèk entèlijans li, li mete syèl la nan plas li.
Ved hans kunnskap vellet de dype vann frem, og ved den lar skyene dugg dryppe ned.
Avèk konesans li, li fè larivyè yo koule. Li fè nwaj yo bay lapli sou latè.
Min sønn! La dem ikke vike fra dine øine, bevar visdom og klokskap!
Pitit mwen, kenbe pye konesans ou, pa pèdi konprann ou. Pa janm kite anyen fè ou bliye yo.
Så skal de være liv for din sjel og pryd for din hals.
Y'ap ba ou lavi, y'ap fè lavi ou bèl tankou yon kolye ki pase nan kou ou.
Da skal du vandre din vei trygt og ikke støte din fot.
W'a fè chemen ou nan lavi san ou pa pè anyen. Ou p'ap janm bite sou anyen.
Når du legger dig, skal du ikke frykte, og når du har lagt dig, skal din søvn være søt.
Lè ou pral kouche, ou p'ap pè anyen. Lè w'a fin lonje kò ou, w'a dòmi nèt ale.
Da trenger du ikke å være redd for uventet skrekk, eller for uværet når det kommer over de ugudelige!
Ou p'ap bezwen pè: malè p'ap rete konsa pou l' tonbe sou tèt ou. Ni tou, sa ki rive mechan yo p'ap rive ou.
For Herren skal være din tillit, og han skal bevare din fot fra å fanges.
Paske se Seyè a ki tout espwa ou. Li p'ap kite ou pran nan pèlen.
Nekt ikke de trengende din hjelp, når det står i din makt å gi den!
Pa refize fè byen pou moun ki nan nesesite, chak fwa ou santi ou ka fè sa.
Si ikke til din næste: Gå bort og kom igjen, jeg skal gi dig imorgen - når du kan gjøre det straks!
Si ou gen lajan sou ou, ou pa ka di frè parèy ou: Ale non! Tounen denmen. M'a ba ou kichòy!
Legg ikke op onde råd mot din næste, når han kjenner sig trygg hos dig!
Moun k'ap viv ansanm avè ou, ki mete konfyans yo nan ou, pa manniganse anyen ki pou fè yo mal.
Trett ikke med et menneske uten årsak, når han ikke har gjort dig noget ondt!
Pa fè kabouyay san rezon ak yon moun san li pa janm fè ou anyen ki mal.
Misunn ikke en voldsmann, og velg ikke nogen av alle hans veier!
Pa anvye sò mechan yo. Pa mete nan tèt ou pou ou fè tankou yo.
For en falsk mann er en vederstyggelighet for Herren, men med de opriktige har han fortrolig samfund.
Paske Seyè a pa vle wè moun ki deprave. Men, li mete moun ki mache dwat yo nan tout sekrè l' yo.
Herrens forbannelse er over den ugudeliges hus, men de rettferdiges bolig velsigner han.
Madichon Bondye chita lakay mechan yo. Men, benediksyon l' ap kouvri kay moun ki mache dwat yo.
Spotterne spotter han, men de ydmyke gir han nåde.
Moun k'ap pase moun nan betiz, Bondye ap pase yo nan betiz tou. Men, moun ki fè byen, l'ap moutre yo jan li renmen yo.
De vise arver ære, men dårene får skam til lønn.
Y'a fè lwanj moun ki gen bon konprann yo, men moun fou yo, se wont y'a wont.