Genesis 5

Dette er boken om Adams ætt: På den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse.
Men lis non pitit pitit Adan yo: Lè Bondye kreye moun, li te fè yo pòtre avè l'.
Til mann og kvinne skapte han dem; og han velsignet dem og gav dem navnet menneske på den dag de blev skapt.
Li kreye yo gason ak fi. Li beni yo. Jou li kreye yo a, li rele yo moun.
Da Adam var hundre og tretti år gammel, fikk han en sønn i sin lignelse, efter sitt billede; og han kalte ham Set.
Adan te gen santrantan (130 an) lè li vin gen yon pitit gason ki te sanble avè l' tèt koupe, li rele l' Sèt.
Og efterat Adam hadde fått Set, levde han ennu åtte hundre år og fikk sønner og døtre.
Apre nesans Sèt, Adan viv witsanzan (800 an). Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.
Og alle Adams levedager blev ni hundre og tretti år; så døde han.
Lè Adan mouri li te gen nèfsantrantan (930 an).
Da Set var hundre og fem år gammel, fikk han sønnen Enos.
Sèt te gen sansenkan (105 an) lè li vin gen yon pitit gason yo te rele Enòk.
Og efterat Set hadde fått Enos, levde han ennu åtte hundre og syv år og fikk sønner og døtre.
Apre nesans Enòk, Sèt viv witsansetan (807 an). Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.
Og alle Sets dager blev ni hundre og tolv år; så døde han.
Lè Sèt mouri, li te gen nèfsandouzan (912 an).
Da Enos var nitti år gammel, fikk han sønnen Kenan.
Enòk te gen katrevendizan lè li vin gen yon pitit gason yo rele Kenan.
Og efterat Enos hadde fått Kenan, levde han ennu åtte hundre og femten år og fikk sønner og døtre.
Apre nesans Kenan, Enòk viv witsankenzan (815 an). Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.
Og alle Enos' dager blev ni hundre og fem år; så døde han.
Lè Enòk mouri, li te gen nèfsansenkan (905 an).
Da Kenan var sytti år gammel, fikk han sønnen Mahalalel.
Kenan te gen swasanndizan lè li vin gen yon pitit gason yo rele Malaleyèl.
Og efterat Kenan hadde fått Mahalalel, levde han ennu åtte hundre og firti år og fikk sønner og døtre.
Apre nesans Malaleyèl, Kenan viv witsankarantan (840 an). Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.
Og alle Kenans dager blev ni hundre og ti år; så døde han.
Lè Kenan mouri, li te gen nèfsandizan (910 an).
Da Mahalalel var fem og seksti år gammel, fikk han sønnen Jared.
Malaleyèl te gen swasannsenkan lè li vin gen yon pitit gason yo rele Jerèd.
Og efterat Mahalalel hadde fått Jared, levde han ennu åtte hundre og tretti år og fikk sønner og døtre.
Apre nesans Jerèd, Malaleyèl viv witsantrantan (830 an). Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.
Og alle Mahalalels dager blev åtte hundre og fem og nitti år; så døde han.
Lè Malaleyèl mouri, li te gen witsankatrevenkenzan (895 an).
Da Jared var hundre og to og seksti år gammel, fikk han sønnen Enok.
Jerèd te gen sanswanndezan (162 an) lè li vin gen yon pitit gason yo rele Enòk.
Og efterat Jared hadde fått Enok, levde han ennu åtte hundre år og fikk sønner og døtre.
Apre nesans Enòk, Jerèd viv witsanzan (800 an). Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.
Og alle Jareds dager blev ni hundre og to og seksti år; så døde han.
Lè Jerèd mouri, li te gen nèfsanswasanndezan (962 an).
Da Enok var fem og seksti år gammel, fikk han sønnen Metusalah.
Enòk te gen swasannsenkan lè li vin gen yon pitit gason yo rele Metouchela.
Og Enok vandret med Gud i tre hundre år, efterat han hadde fått Metusalah; og han fikk sønner og døtre.
Apre nesans Metouchela, Enòk te mache byen ak Bondye pandan twasanzan (300 an). Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.
Og alle Enoks dager blev tre hundre og fem og seksti år.
-
Og Enok vandret med Gud; så blev han borte, for Gud tok ham til sig.
Enòk te pase tout vi l' ap mache byen ak Bondye. Li te gen twasanswasannsenkan (365 an) lè l' disparèt, paske Bondye te pran l' avè l'.
Da Metusalah var hundre og syv og åtti år gammel, fikk han sønnen Lamek.
Metouchela te gen sankatrevensètan (187 an) lè li vin gen yon pitit gason yo rele Lemèk.
Og efterat Metusalah hadde fått Lamek, levde han ennu syv hundre og to og åtti år og fikk sønner og døtre.
Apre nesans Lemèk, Metouchela viv sètsankatrevendezan (782 an). Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.
Og alle Metusalahs dager blev ni hundre og ni og seksti år; så døde han.
Lè Metouchela mouri, li te gen nèfsanswantnevan (969 an).
Da Lamek var hundre og to og åtti år gammel, fikk han en sønn,
Lemèk te gen sankatrevendezan (182 an) lè li vin gen yon pitit gason.
og han kalte ham Noah og sa: Han skal trøste oss under vårt arbeid og våre henders møie på den jord som Herren har forbannet.
Li rele l' Noe. Li di konsa: Pitit sa a va soulaje nou anba tout travay di n'ap fè, anba gwo travay nou blije fè avèk men nou paske Seyè a te madichonnen tè a.
Og efterat Lamek hadde fått Noah, levde han ennu fem hundre og fem og nitti år og fikk sønner og døtre.
Apre nesans Noe, Lemèk viv senksankatrevenkenzan (595 an). Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.
Og alle Lameks dager blev syv hundre og syv og sytti år; så døde han.
Lè Lemèk mouri, li te gen sètsanswasanndisetan (777 an).
Da Noah var fem hundre år gammel, fikk han sønnene Sem, Kam og Jafet.
Noe te gen senksanzan (500 an) lè li vin gen twa pitit gason: Sèm, Kam ak Jafè.