Psalms 60

Til sangmesteren; efter Sjusjan edut; en gyllen sang av David til å læres,
Ho Dio, Vi forlasis nin, Vi disbatis nin; Vi koleris; rekonsolu nin.
da han stred mot syrerne fra Mesopotamia og mot syrerne fra Soba, og Joab kom tilbake og slo edomittene i Saltdalen, tolv tusen.
Vi ekskuis la teron kaj fendis ĝin; Resanigu ĝiajn vundojn, ĉar ĝi ŝanceliĝas.
Gud! du har forkastet oss, du har sønderslått oss, du var vred; vederkveg oss nu igjen!
Vi sentigis al Via popolo pezan sorton; Vi trinkigis al ni vinon senkonsciigan.
Du har rystet jorden, du har fått den til å revne; læg dens skade, for den vakler!
Sed Vi donis standardon al tiuj, kiuj Vin timas, Por ke ili ĝin levu pro la vero. Sela.
Du har latt ditt folk se hårde ting, du har gitt oss vin å drikke så vi tumlet.
Por ke liberiĝu Viaj amatoj, Helpu per Via dekstra mano, kaj aŭskultu min.
Men du har gitt dem som frykter dig, et hærmerke til opreisning, for sannhets skyld. Sela.
Dio diris en Sia sanktejo: Mi triumfos; Mi dividos Ŝeĥemon, kaj la valon Sukot Mi mezuros.
Forat de du elsker, må bli frelst, så hjelp nu med din høire hånd og bønnhør oss!
Al Mi apartenas Gilead, al Mi apartenas Manase; Efraim estas la forto de Mia kapo, Jehuda estas Mia sceptro.
Gud har talt i sin hellighet. Jeg vil fryde mig; jeg vil utskifte Sikem og opmåle Sukkots dal.
Moab estas Mia lavopelvo; Sur Edomon Mi ĵetos Mian ŝuon; Super Filiŝtujo Mi triumfe krios.
Mig hører Gilead til, og mig hører Manasse til, og Efra'im er vern for mitt hode, Juda er min herskerstav.
Kiu enkondukos min en fortikigitan urbon? Kiu alkondukos min ĝis Edom?
Moab er mitt vaskefat, på Edom kaster jeg min sko; bryt ut i jubel over mig, Filisterland!
Ĉu ne Vi, ho Dio, forlasis nin? Vi ne eliras, ho Dio, kun niaj militistaroj.
Hvem vil føre mig til den faste by? Hvem leder mig inn til Edom?
Donu al ni helpon kontraŭ la malamiko; Vanta estas helpo de homo.
Mon ikke du, Gud, som forkastet oss og ikke drog ut med våre hærer, Gud? Gi oss hjelp mot fienden, for menneskehjelp er tomhet! Ved Gud skal vi gjøre storverk, og han skal nedtrede våre fiender.
Kun Dio ni faros heroaĵojn; Kaj Li dispremos niajn malamikojn.