Hebrews 10

For da loven bare har en skygge av de kommende goder, men ikke selve billedet av tingene, så kan den aldri ved de offer som de hvert år alltid på ny bærer frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem.
Ĉar la leĝo, havante ombron de estontaj bonaĵoj, ne la bildon mem de la aferoj, neniam povas, per tiuj samaj oferoj, kiujn oni oferadas senĉese jaron post jaro, perfektigi la tien venantajn.
Ellers vilde de jo ha ophørt med å frembære dem, da de ofrende ikke lenger vilde ha synder på samvittigheten når de en gang var renset.
Ĉar alie ĉu ili ne ĉesus esti oferataj? tial, ke la adorantoj, unufoje purigite, jam ne havus konsciencon pri pekoj.
Men ved dem kommer hvert år en minnelse om synder;
Sed en tiuj oferoj estas ĉiujara rememorigo pri pekoj.
for det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder.
Ĉar ne eble estas, ke la sango de bovoj kaj kaproj forprenus pekojn.
Derfor sier han idet han treder inn i verden: Offer og gave vilde du ikke ha, men et legeme laget du for mig;
Tial, venante en la mondon, li diris: Oferojn kaj donacojn Vi ne deziras, Sed korpon Vi preparis por mi;
brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til.
Bruloferojn kaj pekoferojn Vi ne ŝatis.
Da sa jeg: Se, jeg kommer - i bokrullen er det skrevet om mig - for å gjøre, Gud, din vilje.
Tiam mi diris: Jen mi venis (En la rulaĵo de la libro estas skribite pri mi), Por plenumi Vian volon, ho Dio!
Idet han først sier: Offer og gaver og brennoffer og syndoffer vilde du ikke ha og hadde du ikke lyst til - og de bæres dog frem efter loven -
Antaŭe dirinte: Oferojn kaj donacojn kaj bruloferojn kaj pekoferojn Vi nek deziris nek ŝatis (kiuj estas oferataj laŭ la leĝo),
så har han derefter sagt: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar det første bort for å innsette det annet,
tiam li diris: Jen mi venis, por plenumi Vian volon. Li forprenas la unuan, por ke li starigu la duan.
og ved denne vilje er vi helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle.
Laŭ tiu volo ni estas sanktigitaj per la ofero de la korpo de Jesuo Kristo unufoje por ĉiam.
Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger frem de samme offer, som dog aldri kan bortta synder;
Kaj ĉiu pastro staradas ĉiutage, servante kaj oferante ofte la samajn oferojn, kiuj neniam povas forpreni pekojn;
men han har frembåret ett offer for synder og har derefter for alltid satt sig ved Guds høire hånd,
sed li, oferinte unu oferon por pekoj por ĉiam, sidiĝis dekstre de Dio;
og nu venter han bare på at hans fiender skal legges til skammel for hans føtter;
de nun atendante, ĝis liaj malamikoj fariĝos benketo por liaj piedoj.
for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget.
Ĉar per unu ofero li perfektigis ĝis eterneco la sanktigatojn.
Men det vidner og den Hellige Ånd for oss; for efterat han har sagt:
Kaj la Sankta Spirito ankaŭ atestas al ni; ĉar, dirinte:
Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn,
Jen estas la interligo, kiun Mi faros kun ili Post tiu tempo, diras la Eternulo: Mi metos Miajn leĝojn en ilian internon, Kaj sur ilia koro Mi ilin skribos; li ankaŭ diras:
og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu.
Kaj iliajn pekojn kaj malbonaĵojn Mi ne plu rememoros.
Men hvor det er forlatelse for dem, der trenges ikke mere noget offer for synd.
Sed kie estas absolvo de ĉi tiuj, ne plu estas oferado pro peko.
Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen,
Havante do, fratoj, kuraĝon eniri en la plejsanktejon per la sango de Jesuo,
som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennem forhenget, det er hans kjød,
per la vojo nova kaj vivanta, kiun li dediĉis por ni, tra la kurteno, tio estas, lia karno,
og da vi har en stor prest over Guds hus,
kaj havante grandan pastron super la domo de Dio,
så la oss trede frem med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann;
ni alproksimiĝu kun sincera koro, en pleneco de fido, kun niaj koroj aspergitaj for de malbona konscienco, kaj kun la korpoj lavitaj per akvo pura;
la oss holde uryggelig fast ved bekjennelsen av vårt håp - for han er trofast som gav løftet -
ni tenu firme la konfeson de nia espero sendekliniĝe; ĉar la promesinto estas fidela;
og la oss gi akt på hverandre, så vi opgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger,
kaj ni pripensu unu la alian, por instigi al amo kaj bonaj faroj;
og ikke forlater vår egen forsamling, som nogen har for skikk, men formaner hverandre, og det så meget mere som I ser dagen nærme sig.
ne forlasante nian kunvenadon, kiel estas la kutimo de iuj; sed konsilante unu la alian, kaj des pli forte, ju pli vi vidas la tagon alproksimiĝanta.
For synder vi med vilje efter å ha lært sannheten å kjenne, da er det ikke mere tilbake noget offer for synder,
Ĉar se, ricevinte la scion de la vero, ni pekos memvole, jam ne restas ofero pro pekoj,
men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brand som skal fortære de gjenstridige.
sed ia timoplena atendo de juĝo, kaj de fajra kolero, kiu ekstermos la kontraŭulojn.
Har nogen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vidners ord;
Tiu, kiu malŝatis la leĝon de Moseo, sen kompato mortas ĉe du aŭ tri atestantoj;
hvor meget verre straff tror I da den skal aktes verd som har trådt Guds Sønn under føtter og ringeaktet paktens blod, som han blev helliget ved, og har hånet nådens Ånd?
kiom pli severan punon, vi opinias, ke meritos tiu, kiu piedpremis la Filon de Dio kaj rigardas kiel ne sanktan la sangon de la interligo, per kiu li estis sanktigita, kaj kiu spitis la Spiriton de graco?
Vi kjenner jo ham som har sagt: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, og atter: Herren skal dømme sitt folk.
Ĉar ni konas Tiun, kiu diris: Ĉe Mi estas venĝo, Mi repagos. Kaj ankaŭ: La Eternulo juĝos Sian popolon.
Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender.
Terure estas fali en la manojn de la vivanta Dio.
Men kom i hu de gamle dager, da I, efter å være blitt oplyst, utholdt en stor strid i lidelser,
Sed memoru la antaŭajn tagojn, en kiuj vi, jam allumite, elportis grandan konflikton de suferoj;
idet I dels blev til et skuespill ved hån og trengsler, dels led med dem som hadde det således.
unuflanke, kiam vi fariĝis spektaklo per riproĉoj kaj doloroj, kaj aliflanke, kiam vi partoprenis kun tiuj, kiuj tian sperton havis.
For også fangene hadde I medynk med, og fant eder med glede i at eders gods blev røvet, da I visste at I selv hadde en bedre og blivende eiendom.
Ĉar vi kompatis tiujn, kiuj estis en katenoj, kaj ĝoje akceptis la rabadon de via posedaĵo, sciante, ke vi mem havas pli bonan kaj restantan posedaĵon.
Kast derfor ikke bort eders frimodighet, som har stor lønn!
Tial ne forĵetu vian kuraĝon, kiu havas rekompencon grandan.
For I trenger til tålmod, forat I, når I har gjort Guds vilje, kan opnå det som er lovt.
Ĉar vi havas bezonon de pacienco, por ke, plenuminte la volon de Dio, vi ricevu la promeson.
For ennu er det bare så kort en stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge;
Ĉar ankoraŭ iomete da tempo, La venonto venos, kaj ne malfruos.
men den rettferdige, ved tro skal han leve, og dersom han unddrager sig, har min sjel ikke lyst til ham.
Sed virtulo vivos per sia fideleco; Kaj se li sin tiros malantaŭen, mia spirito ne ĝojos en li.
Men vi er ikke av dem som unddrager sig til fortapelse, vi er av dem som tror til sjelens frelse.
Sed ni ne estas el la malantaŭen tiriĝantaj en pereon, sed el la kredantaj por la gajnado de la animo.