Ezra 2

Na ko nga tama enei o te kawanatanga i maunu atu nei i roto i nga whakarau, i te hunga i whakahekea, i era i whakahekea e Nepukaneha kingi o Papurona ki Papurona, a i hoki nei ki Hiruharama, ki Hura, ki tona pa, ki tona pa;
Men lis moun ki te kite peyi Babilòn pou yo tounen lavil Jerizalèm ak nan peyi Jida, chak moun nan lavil kote yo moun. Se moun sa yo wa Nèbikadneza te fè depòte nan peyi Babilòn.
I haere tahi nei me Herupapera; ko Hehua, ko Nehemia, ko Heraia, ko Reeraia, ko Mororekai, ko Pirihana, ko Mitipara, ko Pikiwai, ko Rehumu, ko Paana. Ko te tokomaha o nga tangata o te iwi o Iharaira:
Men moun ki te alatèt yo: Se te Zowobabèl, Jozye, Neemi, Seraja, Reelaja, Madoche, Bilchan, Mispa, Bigwayi, Reyoum ak Baana. Men lis moun nan pèp Izrayèl la, fanmi pa fanmi, ak kantite moun nan chak fanmi:
Ko nga tama a Paroho, e rua mano kotahi rau e whitu tekau ma rua.
Nan fanmi Pareòch yo, demilsanswasanndouz (2.172) moun.
Ko nga tama a Hepatia, e toru rau e whitu tekau ma rua.
Nan fanmi Chefatya yo, twasanswasanndouz (372) moun.
Ko nga tama a Araha, e whitu rau e whitu tekau ma rima.
Nan fanmi Arak yo, sètsanswasannkenz (775) moun.
Ko nga tama a Pahata Moapa, no nga tama a Hehua, a Ioapa, e rua mano e waru rau kotahi tekau ma rua.
Nan fanmi Pakat Moab yo, pitit pitit Jechwa ak Joab, demilwitsandouz (2.812) moun.
Ko nga tama a Erama, kotahi mano e rua rau e rima tekau ma wha.
Nan fanmi Elam yo, mildesansenkannkat (1.254) moun.
Ko nga tama a Tatu, e iwa rau e wha tekau ma rima.
Nan fanmi Zatou yo, nèfsankarannsenk (945) moun.
Ko nga tama a Takai, e whitu rau e ono tekau.
Nan fanmi Zakayi yo, sètsanswasant (760) moun.
Ko nga tama a Pani, e ono rau e wha tekau ma rua.
Nan fanmi Bani yo, sisankarannde (642) moun.
Ko nga tama a Pepai, e ono rau e rua tekau ma toru.
Nan fanmi Bebayi yo, sisanvenntwa (623) moun.
Ko nga tama a Atakara, kotahi mano e rua rau e rua tekau ma rua.
Nan fanmi Azgad yo, mildesanvennde (1.222) moun.
Ko nga tama a Aronikama, e ono rau e ono tekau ma ono.
Nan fanmi Adonikan yo, sisanswasannsis (666) moun.
Ko nga tama a Pikiwai, e rua mano e rima tekau ma ono.
Nan fanmi Bigwayi yo, demilsenkannsis (2.056) moun.
Ko nga tama a Arini, e wha rau e rima tekau ma wha.
Nan fanmi Aden yo, katsansenkannkat (454) moun.
Ko nga tama a Atere, a Hetekia, e iwa tekau ma waru.
Nan fanmi Atè yo, (anvan sa Atè te rele Ezekyas) katrevendizwit moun.
Ko nga tama a Petai, e toru rau e rua tekau ma toru.
Nan fanmi Betzayi yo, twasanvenntwa (323) moun.
Ko nga tama a Ioraha, kotahi rau kotahi tekau ma rua.
Nan fanmi Jora yo, sandouz (112) moun.
Ko nga tama a Hahumu, e rua rau e rua tekau ma toru.
Nan fanmi Achoum yo, desanvenntwa (223) moun.
Ko nga tama a Kipara, e iwa tekau ma rima.
Nan fanmi Giba yo, katrevenkenz moun.
Ko nga tama a Peterehema, kotahi rau e rua tekau ma toru.
Men lis moun ki te tounen dapre non lavil kote yo moun: Pou lavil Betleyèm, sanvenntwa (123) moun.
Ko nga tangata o Netopa, e rima tekau ma ono.
Pou lavil Netofa, senkannsis moun.
Ko nga tangata o Anatoto, kotahi rau e rua tekau ma waru.
Pou lavil Anatòt, sanvenntwit (128) moun.
Ko nga tama a Atamawete, e wha tekau ma rua.
Pou lavil Azmavèt, karannde moun.
Ko nga tama a Kiriataarimi, a Kepira, a Peeroto, e whitu rau e wha tekau ma toru.
Pou lavil Kiriyat-Jearim ansanm ak pou lavil Kefera ak pou lavil Beewòt, sètsankaranntwa (743) moun.
Ko nga tama a Rama, a Kapa, e ono rau e rua tekau ma tahi.
Pou lavil Arama ak pou lavil Geba, sisanventeyen (621) moun.
Ko nga tama a Mikimaha, kotahi rau e rua tekau ma rua.
Pou lavil Mikmas, sanvennde (122) moun.
Ko nga tangata o Peteere, o Hai, e rua rau e rua tekau ma toru.
Pou lavil Betèl ak pou lavil Ayi, desanvenntwa (223) moun.
Ko nga tama a Nepo, e rima tekau ma rua.
Pou lavil Nebo, senkannde moun.
Ko nga tama a Makapihi, kotahi rau e rima tekau ma ono.
Pou lavil Magbich, sansenkannsis (156) moun.
Ko nga tama a tetahi atu Erama, kotahi mano e rua rau e rima tekau ma wha.
Pou lòt lavil Elam lan, mildesansenkannkat (1.254) moun.
Ko nga tama a Harimi, e toru rau e rua tekau.
Pou lavil Arim, twasanven (320) moun.
Ko nga tama a Roro, a Hairiri, a Ono, e whitu rau e rua tekau ma rima.
Pou lavil Lòd ansanm ak pou lavil Adid ak lavil Ono, sètsanvennsenk (725) moun.
Ko nga tama a Heriko, e toru rau e wha tekau ma rima.
Pou lavil Jeriko, twasankarannsenk (345) moun.
Ko nga tama a Henaa, e toru mano e ono rau e toru tekau.
Pou lavil Senaa, twamilsisantrant (3.630) moun.
Ko nga tohunga: ara ko nga tama a Ieraia, o te whare o Hehua, e iwa rau e whitu tekau ma toru.
Men lis prèt ki te tounen, dapre non fanmi yo: Nan pitit Jedaja, ki soti nan branch Jozye a, nèfsanswasanntrèz (973) moun.
Ko nga tama a Imere, kotahi mano e rima tekau ma rua.
Nan pitit Imè yo, milsenkannde (1.052) moun.
Ko nga tama a Pahuru, kotahi mano e rua rau e wha tekau ma whitu.
Nan pitit Pachou yo, mildesankarannsèt (1.247) moun.
Ko nga tama a Harimi, kotahi mano kotahi tekau ma whitu.
Nan pitit Arim yo, mildisèt (1.017) moun.
Ko nga Riwaiti: ara ko nga tama a Hehua, a Karamiere; no nga tama a Horawai, e whitu tekau ma wha.
Men lis moun Levi ki te tounen yo: Nan pitit Jechwa ak pitit Kadmyèl, ki soti nan branch fanmi Odavya a, swasannkatòz moun.
Ko nga kaiwaiata: ara ko nga tama a Ahapa, kotahi rau e rua tekau ma waru.
Te gen sanvenntwit (128) sanba ki konn chante ak fè mizik nan tanp lan ki te tounen. Yo soti nan branch fanmi Asaf.
Ko nga tama a nga kaitiaki kuwaha: ara ko nga tama a Harumu, ko nga tama a Atere, ko nga tama a Taramono, ko nga tama a Akupu, ko nga tama a Hatita, ko nga tama a Hopai: huihuia kotahi rau e toru tekau ma iwa.
Te gen santrantnèf (139) moun ki pou sèvi gad nan pòtay Tanp lan. Yo soti nan branch fanmi Chaloum, branch fanmi Atè, branch fanmi Talmon, branch fanmi Akoub, branch fanmi Atita ak branch fanmi Chobayi.
Ko nga Netinimi: ara ko nga tama a Tiha, ko nga tama a Hahupa, ko nga tama a Tapaoto,
Men lis moun yo te bay pou travay nan tanp Bondye a epi ki te tounen nan peyi a: moun fanmi Sika, moun fanmi Asoufa ak moun fanmi Tabayòt,
Ko nga tama a Keroho, ko nga tama a Hiaha, ko nga tama a Parono,
moun fanmi Kewòs, moun fanmi Siyaa ak moun fanmi Padon,
Ko nga tama a Repana, ko nga tama a Hakapa, ko nga tama a Akupu,
moun fanmi Lebana, moun fanmi Agaba ak moun fanmi Akoub,
Ko nga tama a Hakapa, ko nga tama a Haramai, ko nga tama a Hanana,
moun fanmi Agad, moun fanmi Chamlayi ak moun fanmi Anan,
Ko nga tama a Kirere, ko nga tama a Kahara, ko nga tama a Reaia,
moun fanmi Gidèl, moun fanmi Gaka ak moun fanmi Reaja,
Ko nga tama a Retini, ko nga tama a Nekora, ko nga tama a Katama,
moun fanmi Rezen, moun fanmi Nekoda ak moun fanmi Gazam,
Ko nga tama a Uha, ko nga tama a Pahea, ko nga tama a Pehai,
moun fanmi Ouza, moun fanmi Paseyak ak moun fanmi Besayi,
Ko nga tama a Ahana, ko nga tama a Meunimi, ko nga tama a Nepuhimi,
moun fanmi Asna, moun fanmi Neounen ak moun fanmi Nefisim,
Ko nga tama a Pakapuku, ko nga tama a Hakupa, ko nga tama a Harahuru,
moun fanmi Bakbouk, moun fanmi Akoufa ak moun fanmi Awou,
Ko nga tama a Patarutu, ko nga tama a Mehira, ko nga tama a Haraha,
moun fanmi Baslout, moun fanmi Mechisa ak moun fanmi Acha,
Ko nga tama a Parakoho, ko nga tama a Hihera, ko nga tama a Tamaha,
moun fanmi Bakòs, moun fanmi Sisera ak moun fanmi Tamak,
Ko nga tama a Netia, ko nga tama a Hatipa.
moun fanmi Nezyak ak moun fanmi Atifa.
Ko nga tama a nga tangata a Horomona: ara ko nga tama a Hotai, ko nga tama a Hoperete, ko nga tama a Perura,
Men lis moun nan branch fanmi domestik Salomon yo ki te tounen nan peyi a: moun fanmi Sotayi, moun fanmi Asoferèt ak moun fanmi Pewouda,
Ko nga tama a Taara, ko nga tama a Tarakono, ko nga tama a Kirere;
moun fanmi Yaala, moun fanmi Dakon ak moun fanmi Gidèl,
Ko nga tama a Hepatia, ko nga tama a Hatira, ko nga tama a Pokerete o Tepaimi, ko nga tama a Ami.
moun fanmi Chefatya, moun fanmi Atil, moun fanmi Pokerèt Azebayim ak moun fanmi Ami.
Ko nga Netinimi katoa, ratou ko nga tama a nga tangata a Horomona, e toru rau e iwa tekau ma rua.
Konsa, men kantite moun ki soti nan fanmi travayè tanp lan ak domestik Salomon yo: antou sa te fè twasankatrevendouz (392).
Na ko nga mea enei i haere mai i Teremera, i Terehareha, i Kerupu, i Arana, i Imere; otiia kihai i taea e ratou te whakaatu te whare o o ratou papa, me to ratou kawai, no Iharaira ranei;
Men, te gen yon seri moun ki soti nan lavil Tèl Melak, lavil Tèl Acha, lavil Kewoub Adan, lavil Imè ki te moun nan peyi Babilòn epi ki te moute ansanm ak tout moun sa yo, atout yo pa t' ka fè konnen non zansèt yo ak non fanmi yo pou wè si yo te fè pati pèp Izrayèl la vre.
Ko nga tama a Teraia, ko nga tama a Topia, ko nga tama a Nekora, e ono rau e rima tekau ma rua.
Se te pitit Delaya, pitit Tobija ak pitit Nekoda: antou sisansenkannde (652) moun.
Na, o nga tama a nga tohunga: ko nga tama a Hapaia, ko nga tama a Koto, ko nga tama a Paratirai; i tangohia hoki e ia tetahi o nga tamahine a Paratirai Kireari hei wahine mana, na kua huaina to ratou ingoa ki a ia.
Konsa tou, pami prèt yo te gen moun fanmi Abaya, moun fanmi Akòz ak moun fanmi Bazilayi. Zansèt Bazilayi sa yo te marye ak yon fanm nan fanmi Bazilayi, moun Galarad. Se konsa yo te pran non papa manman yo.
I rapua e enei to ratou pukapuka whakapapa, ara to te hunga whakapapa tupuna, heoi kihai i kitea: na reira i kiia ai ratou he poke, i mutu ake ai to ratou tohungatanga.
Sa ki pa t' ka jwenn rejis pou moutre ki moun ki zansèt yo, yo pa t' asepte yo pou prèt.
Katahi te kawana ka mea ki a ratou, kia kaua ratou e kai i nga mea tapu rawa, kia ara ake ra ano tetahi tohunga kei a ia nga Urimi me nga Tumime.
Gouvènè jwif la te di yo yo pa t' kapab manje nan manje yo mete apa pou Bondye a toutotan pa t' gen prèt ki konn sèvi ak Ourim yo ansanm ak Tourim yo pou wè sa Bondye vle.
Ko te huihui katoa, rupeke, rupeke, e wha tekau ma rua mano e toru rau e ono tekau.
Antou nèt, te gen karanndemil tousanswasant (42.360) moun ki tounen nan peyi a.
Haunga a ratou pononga tane, a ratou pononga wahine: e whitu mano enei e toru rau e toru tekau ma whitu; i a ratou ano he kaiwaiata, he tane, he wahine, e rua rau.
Avèk yo te gen sètmil twasantrannsèt (7.337) gason ak fanm ki te sèvi yo domestik. Te gen tou desan (200) gason ak fanm ki te konn fè misik ak chante.
Ko o ratou hoiho e whitu rau e toru tekau ma ono; ko o ratou meura e rua rau e wha tekau ma rima;
Te gen sètsanswasannsis (766) chwal, desankarannsenk (245) milèt,
Ko o ratou kamera e wha rau e toru tekau ma rima; ko nga kaihe e ono mano e whitu rau e rua tekau.
katsantrannsenk chamo (435) ak simil sètsanven (6.720) bourik.
Na ko etahi o nga upoko o nga whare o nga matua, i to ratou haerenga ki te whare o Ihowa i Hiruharama, hihiko tonu ratou ki te homai mea hei whakatu mo te whare o te Atua ki tona wahi.
Lè yo rive nan tanp Seyè a, lavil Jerizalèm, gen kèk chèf fanmi ki fè ofrann pa yo pou ede rebati tanp lan sou menm anplasman kote li te ye a.
Rite tonu ki o ratou rawa nga mea i homai e ratou ki roto ki nga taonga mo te mahi, e ono tekau ma tahi mano nga moni koura, e rima mano nga pauna hiriwa, me nga kakahu mo nga tohunga kotahi rau.
Yo bay tou sa yo te ka bay pou travay la: sèzmil senksanven (16.520) ons lò, sandisètmil (117.000) ons ajan ak san (100) gwo rad pou prèt yo mete sou yo.
Na noho ana nga tohunga me nga Riwaiti, me etahi o te iwi, me nga kaiwaiata, me nga kaitiaki kuwaha, me nga Netinimi ki o ratou pa, me Iharaira katoa ano hoki ki o ratou pa.
Prèt yo, moun Levi yo ak kèk moun nan pèp la al rete lavil Jerizalèm ak nan vwazinaj lavil la. Mizisyen yo, gad yo ak travayè tanp yo al rete nan lavil ki pa twò lwen kapital la. Tout rès pèp Izrayèl la al rete nan lavil kote yo moun.