Mark 1

The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;
Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’le ilgili Müjde’nin başlangıcı.
As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
[] Peygamber Yeşaya’nın Kitabı’nda şöyle yazılmıştır: “İşte, habercimi senin önünden gönderiyorum; O senin yolunu hazırlayacak.”
The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
[] “Çölde haykıran, ‘Rab’bin yolunu hazırlayın, Geçeceği patikaları düzleyin’ diye sesleniyor.”
John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.
Böylece Vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları, günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu.
And there went out unto him all the land of Judæa, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.
Bütün Yahudiye halkı ve Yeruşalimliler’in hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria Irmağı’nda vaftiz ediliyordu.
And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;
[] Yahya’nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi.
And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.
Şu haberi yayıyordu: “Benden sonra benden daha güçlü olan geliyor. Eğilip O’nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim.
I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.
Ben sizi suyla vaftiz ettim, ama O sizi Kutsal Ruh’la vaftiz edecektir.”
And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.
O günlerde Celile’nin Nasıra Kenti’nden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria Irmağı’nda vaftiz edildi.
And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:
Tam sudan çıkarken, göklerin yarıldığını ve Ruh’un güvercin gibi üzerine indiğini gördü.
And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.
[] Göklerden, “Sen benim sevgili Oğlum’sun, senden hoşnudum” diyen bir ses duyuldu.
And immediately the Spirit driveth him into the wilderness.
O an Ruh, İsa’yı çöle gönderdi.
And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.
İsa çölde kaldığı kırk gün boyunca Şeytan tarafından denendi. Yabanıl hayvanlar arasındaydı, melekler O’na hizmet ediyordu.
Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,
Yahya’nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı’nın Müjdesi’ni duyura duyura Celile’ye gitti.
And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.
[] “Zaman doldu” diyordu, “Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye inanın!”
Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.
İsa, Celile Gölü’nün kıyısından geçerken, göle ağ atmakta olan Simun ile kardeşi Andreas’ı gördü. Bu adamlar balıkçıydı.
And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.
İsa onlara, “Ardımdan gelin” dedi, “Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.”
And straightway they forsook their nets, and followed him.
Onlar da hemen ağlarını bırakıp O’nun ardından gittiler.
And when he had gone a little further thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets.
İsa biraz ileri gidince Zebedi’nin oğulları Yakup’la Yuhanna’yı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı.
And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.
Hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi’yi işçilerle birlikte teknede bırakıp İsa’nın ardından gittiler.
And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.
Kefarnahum’a girdiler. Şabat Günü İsa havraya gidip öğretmeye başladı.
And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.
[] Halk O’nun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu.
And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,
Tam o sırada havrada bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam, “Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun?” diye bağırdı. “Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı’nın Kutsalı’sın sen!”
Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.
Tam o sırada havrada bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam, “Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun?” diye bağırdı. “Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı’nın Kutsalı’sın sen!”
And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.
İsa, “Sus, çık adamdan!” diyerek kötü ruhu azarladı.
And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.
Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı.
And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him.
Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine, “Bu nasıl şey?” diye sormaya başladılar. “Yepyeni bir öğreti! Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyor.”
And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.
Böylece İsa’yla ilgili haber, Celile bölgesinin her yerine hızla yayıldı.
And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.
İsa havradan çıkar çıkmaz, Yakup ve Yuhanna ile birlikte Simun ve Andreas’ın evine gitti.
But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.
Simun’un kaynanası ateşler içinde yatıyordu. Durumu hemen İsa’ya bildirdiler.
And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.
O da hastaya yaklaştı, elinden tutup kaldırdı. Kadının ateşi düştü, onlara hizmet etmeye başladı.
And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.
Akşam olup güneş batınca, bütün hastaları ve cinlileri İsa’ya getirdiler.
And all the city was gathered together at the door.
Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı.
And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.
İsa, çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu. Çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı.
And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.
Sabah çok erkenden, ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti, orada dua etmeye başladı.
And Simon and they that were with him followed after him.
Simun ile yanındakiler İsa’yı aramaya çıktılar.
And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.
O’nu bulunca, “Herkes seni arıyor!” dediler.
And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.
İsa onlara, “Başka yerlere, yakın kasabalara gidelim” dedi. “Oralarda da Tanrı sözünü duyurayım. Bunun için çıkıp geldim.”
And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
[] Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak bütün Celile bölgesini dolaştı.
And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.
İsa’ya cüzamlı biri geldi, diz çökerek, “İstersen beni temiz kılabilirsin” diye yalvardı.
And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.
İsa’nın yüreği sızladı, elini uzatıp adama dokundu, “İsterim, temiz ol!” dedi.
And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.
Adam anında cüzamdan kurtulup tertemiz oldu.
And he straitly charged him, and forthwith sent him away;
İsa onu sıkıca uyararak hemen yanından uzaklaştırdı.
And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.
[] “Sakın kimseye bir şey söyleme!” dedi. “Git, kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa’nın buyurduğu sunuları sun.”
But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.
Ne var ki, adam çıkıp gitti, olayla ilgili haberi her tarafa yayıp duyurmaya başladı. Öyle ki, İsa artık hiçbir kente açıkça giremez oldu. Ancak dışarıda, ıssız yerlerde kalıyordu. Ve halk her yerden O’na akın ediyordu.