Psalms 134

Behold, bless ye the LORD, all ye servants of the LORD, which by night stand in the house of the LORD.
Narito, purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na lingkod ng Panginoon. Ninyong nagsisitayo sa kinagabihan sa bahay ng Panginoon.
Lift up your hands in the sanctuary, and bless the LORD.
Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong santuario, at purihin ninyo ang Panginoon.
The LORD that made heaven and earth bless thee out of Zion.
Pagpalain ka nawa ng Panginoon mula sa Sion; sa makatuwid baga'y niyaong gumawa ng langit at lupa.