Psalms 86

Bow down thine ear, O LORD, hear me: for I am poor and needy.
En bön av David.  HERRE, böj till mig ditt öra      och svara mig,  ty jag är betryckt och fattig.
Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee.
 Bevara min själ,      ty jag är from;  du min Gud,      fräls din tjänare,      som förtröstar på dig.
Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily.
 Var mig nådig, o Herre,      ty hela dagen      ropar jag till dig.
Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O Lord, do I lift up my soul.
 Gläd din tjänares själ,      ty till dig, Herre,      upplyfter jag min själ.
For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.
 Ty du, o Herre,      är god och förlåtande  och stor i nåd mot alla      som åkalla dig.
Give ear, O LORD, unto my prayer; and attend to the voice of my supplications.
 Lyssna, HERRE, till mitt bedjande,  och akta på mina böners ljud.
In the day of my trouble I will call upon thee: for thou wilt answer me.
 På min nöds dag åkallar jag dig,  ty du skall svara mig.
Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works.
 Ingen är dig lik bland gudarna, Herre,  och intet är såsom dina verk.
All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name.
 Hedningarna, som du har gjort,      skola alla komma      och tillbedja inför dig, Herre,  och skola ära ditt namn.
For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone.
 Ty du är stor,      och du gör stora under;  du allena är Gud.
Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.
 Visa mig, HERRE, din väg;  jag vill vandra i din sanning.  Behåll mitt hjärta vid det ena      att jag fruktar ditt namn.
I will praise thee, O Lord my God, with all my heart: and I will glorify thy name for evermore.
 Då vill jag tacka dig, Herre, min Gud,      av allt mitt hjärta  och ära ditt namn evinnerligen;
For great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell.
 ty din nåd är stor över mig,  och du räddar min själ      ur dödsrikets djup.
O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul; and have not set thee before them.
 Gud, fräcka människor      hava rest sig upp mot mig,  och våldsverkarnas hop      står efter mitt liv;  de hava icke dig för ögonen.
But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, longsuffering, and plenteous in mercy and truth.
 Men du, Herre,      är en barmhärtig och nådig Gud,  långmodig och stor      i mildhet och trofasthet.
O turn unto me, and have mercy upon me; give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid.
 Vänd dig till mig och var mig nådig,  giv åt din tjänare din makt,  och fräls din tjänarinnas son.
Shew me a token for good; that they which hate me may see it, and be ashamed: because thou, LORD, hast holpen me, and comforted me.
 Gör ett tecken med mig, så att det går mig väl;  och må de som hata mig se med blygd  att du, o HERRE,      hjälper mig och tröstar mig.