Psalms 43

Judge me, O God, and plead my cause against an ungodly nation: O deliver me from the deceitful and unjust man.
 Skaffa mig rätt, o Gud,  och utför min sak      mot ett folk utan fromhet;  rädda mig ifrån falska      och orättfärdiga människor.
For thou art the God of my strength: why dost thou cast me off? why go I mourning because of the oppression of the enemy?
 Ty du är den Gud som är mitt värn;      varför har du förkastat mig?  Varför måste jag gå sörjande,      trängd av fiender?
O send out thy light and thy truth: let them lead me; let them bring me unto thy holy hill, and to thy tabernacles.
 Sänd ditt ljus och din sanning;      må de leda mig,  må de föra mig till ditt heliga berg      och till dina boningar,
Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy: yea, upon the harp will I praise thee, O God my God.
 så att jag får gå in till Guds altare,  till Gud, som är min glädje och fröjd,  och tacka dig på harpa,      Gud, min Gud.
Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.
 Varför är du så bedrövad, min själ,      och varför så orolig i mig?  Hoppas på Gud;      ty jag skall åter få tacka honom,  min frälsning och min Gud.