Psalms 134

Behold, bless ye the LORD, all ye servants of the LORD, which by night stand in the house of the LORD.
En sang ved festreisene. Se, lov Herren, alle i Herrens tjenere, I som står i Herrens hus om nettene!
Lift up your hands in the sanctuary, and bless the LORD.
Løft eders hender op til helligdommen og lov Herren!
The LORD that made heaven and earth bless thee out of Zion.
Herren velsigne dig fra Sion, han som gjorde himmel og jord!