Matthew 24

And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.
A ka puta atu a Ihu ki waho o te temepara, ka haere; na ka tae mai ana akonga ki a ia kia whakakitea ki a ia nga whare i hanga mo te temepara.
And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.
Otira ka mea ia ki a ratou, Kahore ianei koutou e kite i enei mea katoa? He pono taku e mea nei ki a koutou, E kore e toe ki konei tetahi kohatu ki runga ake i tetahi kohatu, engari ka whakahoroa katoatia.
And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?
A, i a ia e noho ana i runga i maunga Oriwa, ka haere puku mai nga akonga ki a ia, ka mea, Korerotia ki a matou, ko ahea enei mea? he aha te tohu o tou haerenga mai, o te mutunga hoki o te ao?
And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.
Na ka whakahoki a Ihu, ka mea ki a ratou, Kia tupato kei mamingatia koutou e te tangata.
For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
He tokomaha hoki e haere mai i runga i toku ingoa, e mea, Ko te Karaiti ahau, a he tokomaha e whakapohehetia.
And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
A tera koutou e rongo ki nga pakanga, ki nga hau korero pakanga: kia tupato kei ohorere koutou: ta te mea kua rite kia puta enei mea katoa, taihoa ia te mutunga.
For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
E whakatika hoki tetahi iwi ki tetahi iwi, tetahi rangatiratanga ki tetahi rangatiratanga: a e puta nga po matekai, nga mate uruta, me nga ru, ki nga tini wahi.
All these are the beginning of sorrows.
Otira ko te timatanga kau enei katoa o nga mamae.
Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.
Ko reira koutou tukua ai kia tukinotia, a e whakamatea koutou; a e kino hoki nga iwi katoa ki a koutou, he whakaaro ki toku ingoa.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
A he tokomaha e he, a ka tuku tetahi i tetahi, ka kino ano tetahi ki tetahi.
And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
He tokomaha ano nga poropiti teka e whakatika, a he tokomaha e whakapohehetia e ratou.
And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
A, i te kino ka hua, ka matoke haere te aroha o te tini tangata.
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
Ko te tangata ia e u ana, a taea noatia te mutunga, ka ora ia.
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.
A e kauwhautia tenei rongopai o te rangatiratanga puta noa i te ao, hei mea whakaatu ki nga iwi katoa; a ko reira puta ai te mutunga.
When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
A e kite koutou i te mea whakarihariha, i te mea whakangaro, i korerotia ai e Raniera poropiti, i a ia e tu ana i te wahi tapu, kia matau te kaititiro pukapuka,
Then let them which be in Judaea flee into the mountains:
Ko reira kia rere te hunga i Huria ki nga maunga:
Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:
Ko te tangata i runga i te whare, kei heke iho ki te tiki mea i roto i tona whare:
Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
Kauaka ano te tangata i te mara e hoki ki te tiki i ona kakahu.
And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!
Aue, te mate mo te hunga e hapu ana, mo nga mea hoki e whangai ana ki te u, i aua ra!
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
Me inoi koutou kei rokohanga koutou e te whati i te hotoke, i te hapati ranei:
For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
Kei taua wa hoki te whiu nui, kahore ona rite mai o te timatanga o te ao a mohoa noa nei, e kore ano e pera a mua ake nei.
And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.
A, me i kahore aua ra i poroa i waenga, hore he kikokiko e ora: otira ka whakaaroa te hunga i whiriwhiria, a ka poroa aua ra.
Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.
Ki te mea tetahi ki a koutou i reira, Na, tenei a te Karaiti; na, tera; aua e whakaponohia.
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
E whakatika hoki nga Karaiti teka, me nga poropiti teka, a ka hoatu e ratou nga tohu nunui, me nga mea whakamiharo; a mehemea e taea, ka mamingatia ano te hunga i whiriwhiria.
Behold, I have told you before.
Na kua korerotia wawetia nei e ahau ki a koutou.
Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.
Na, ahakoa mea ratou ki a koutou, Na, kei te koraha ia; aua e haere atu: Na, kei nga ruma o roto rawa; aua e whakaponohia.
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.
Ka rite hoki ki te uira e puta mai nei i te rawhiti, a hiko tonu atu ki te uru, te haerenga mai o te Tama a te tangata.
For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.
Ko te wahi hoki i te tupapaku, ko reira huihui ai nga kahu.
Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:
A, muri tonu iho i te whakapawera i aua ra, ka whakapouritia te ra, e kore ano e titi te atarau, ka taka iho nga whetu i te rangi, a ka ngaueue nga mea kaha o nga rangi:
And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
Ko reira ano puta ai te tohu o te Tama a te tangata i te rangi: a ko reira nga iwi katoa o te whenua tangi ai, a e kite ratou i te Tama a te tangata e haere mai ana i runga i nga kapua o te rangi me te kaha, me te kororia nui.
And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
A, e tonoa e ia ana anahera me te tetere tangi nui, a ka huihuia e ratou ana i whiriwhiri ai i nga hau e wha, i tetahi pito o te rangi puta noa i tetahi pito.
Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:
Na kia akona koutou e te piki ki tetahi kupu whakarite: i tona manga e ngawari ana ano, a ka puta ona rau, ka mohio koutou ka tata te raumati:
So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.
Waihoki ko koutou, ina kite i enei mea katoa, ka matau koutou ka tata ia, kei nga kuwaha tonu.
Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.
He pono taku e mea nei ki a koutou, E kore rawa tenei whakatupuranga e pahemo, kia puta katoa ra ano enei mea.
Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
Ko te rangi me te whenua e pahemo, ko aku kupu ia e kore e pahemo.
But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.
Otira kahore tetahi tangata e mohio ki taua ra, ki taua haora, kahore rawa nga anahera o te rangi, kahore te Tama a te tangata, ko toku Matua anake.
But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
Ka rite hoki ki nga ra i a Noa te haerenga mai o te Tama a te tangata.
For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,
Ka rite hoki ki ta ratou i nga ra i mua atu o te waipuke; e kai ana, e inu ana, e marena ana, e hoatu ana kia marenatia, a tae noa ki te ra i tomo ai a Noa ki roto ki te aaka,
And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.
A kahore ratou i mohio, a pakaru noa te waipuke, a kahakina ana ratou katoa: e pera ano te haerenga mai o te Tama a te tangata.
Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
I taua wa tokorua ki te mara; kotahi e tangohia, kotahi e waiho:
Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.
Tokorua wahine e huri ana i te mira; kotahi e tangohia, kotahi e waiho.
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
Kia mataara rapea; e kore hoki koutou e mohio ki te haora e puta mai ai to koutou Ariki.
But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
Kia mohio ki tenei, me i matau te tangata o te whare ki te mataaratanga e puta ai te tahae, kua tautiaki ia, a kahore i tukua tona whare kia pokaia.
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
Na kia mataara hoki koutou: no te mea ka puta mai te Tama a te tangata i te haora e kore ai koutou e mahara.
Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?
Ko wai ra te pononga pono, mahara, i meinga e tona ariki hei rangatira mo ana tangata, hei hoatu i te kai ma ratou i te wa e tika ai?
Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.
Ka koa taua pononga ki te rokohanga e tona ariki, ina haere mai, e pera ana.
Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.
He pono taku e mea nei ki a koutou, Ka meinga ia hei rangatira mo ona taonga katoa.
But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;
Otira ki te mea taua pononga kino i roto i tona ngakau, Ka roa te putanga mai o toku ariki;
And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;
A ka anga ka patu i ona hoa pononga, ka kai, ka inu tahi me te hunga haurangi;
The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,
E tae mai te ariki o taua pononga i te ra e kore ai ia e mahara, i te haora e kore ai ia e mohio,
And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.
Ka hatepea putia ia, ka meinga he wahi mona i roto i te hunga tinihanga: ko te wahi tera o te tangi, o te tetea o nga niho.