Mark 1

The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;
Jesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku.
As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
Niinkuin prophetaissa kirjoitettu on: katso, minä lähetän minun enkelini sinun kasvois eteen, joka on valmistava sinun ties sinun etees.
The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
Huutavan ääni on korvessa: valmistakaat Herran tietä, tehkäät hänen polkunsa oikiaksi.
John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.
Johannes kasti korvessa ja saarnasi parannuksen kastetta syntein anteeksi antamiseksi.
And there went out unto him all the land of Judæa, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.
Ja hänen tykönsä meni ulos koko Juudean maakunta ja Jerusalemin asuvaiset, ja kastettiin kaikki häneltä Jordanin virrassa, tunnustain syntinsä.
And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;
Ja Johannes oli puetettu kamelin karvoilla, ja ympäri hänen suoliansa oli hihnainen vyö, ja söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa,
And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.
Ja saarnasi, sanoen: se tulee minun jälkeeni, joka on minua väkevämpi, jonka en minä ole kelvollinen kumarruksissa kenkäin rihmaa päästämään.
I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.
Minä tosin kastan teitä vedellä; mutta hän kastaa teitä Pyhällä Hengellä.
And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.
Ja tapahtui niinä päivinä, että Jesus tuli Galilean Natsaretista ja kastettiin Johannekselta Jordanissa.
And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:
Ja kohta kuin hän astui vedestä ylös, näki hän taivaat aukenevan ja Hengen tulevan alas hänen päällensä niinkuin kyyhkyisen,
And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.
Ja ääni tuli taivaasta: sinä olet minun rakas Poikani, johonka minä mielistyin.
And immediately the Spirit driveth him into the wilderness.
Ja Henki ajoi hänen kohta korpeen.
And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.
Ja hän oli siellä korvessa neljäkymmentä päivää, ja kiusattiin perkeleeltä, ja oli petoin seassa; ja enkelit palvelivat häntä.
Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,
Mutta sitte kuin Johannes oli vankiuteen annettu ylön, tuli Jesus Galileaan, saarnaten Jumalan valtakunnan evankeliumia,
And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.
Ja sanoi: aika on täytetty, ja Jumalan valtakunta on lähestynyt: tehkäät parannus ja uskokaat evankeliumi.
Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.
Ja kuin hän käveli Galilean meren tykönä, näki hän Simonin ja Andreaksen hänen veljensä laskevan verkkoa mereen: (sillä he olivat kalamiehet:)
And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.
Ja Jesus sanoi heille: seuratkaat minua, ja minä teen teidät, että te tulette ihmisten kalamiehiksi.
And straightway they forsook their nets, and followed him.
Ja he jättivät kohta verkkonsa ja seurasivat häntä.
And when he had gone a little further thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets.
Ja kuin hän sieltä vähää edemmä kävi, näki hän Jakobin Zebedeuksen pojan ja Johanneksen, hänen veljensä, parantavan venheessä verkkojansa.
And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.
Ja hän kutsui kohta heitä. Ja he jättivät isänsä Zebedeuksen venheeseen palkollisten kanssa, ja seurasivat häntä.
And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.
Ja he menivät sisälle Kapernaumiin; ja hän meni kohta lepopäivinä synagogaan, ja opetti.
And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.
Ja he hämmästyivät hänen opetustansa; sillä hän opetti heitä voimallisesti, ja ei niinkuin kirjanoppineet.
And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,
Ja heidän synagogassansa oli ihminen riivattu saastaiselta hengeltä, ja hän huusi,
Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.
Sanoen: voi, mitä meidän on sinun kanssas, Jesus Natsarealainen! tulitkos meitä hukuttamaan? Minä tunnen sinun, kukas olet, Jumalan pyhä.
And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.
Ja Jesus nuhteli häntä, sanoen: vaikene ja mene ulos hänestä.
And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.
Ja kuin se saastainen henki repäisi häntä ja huusi suurella äänellä, niin hän läksi ulos hänestä.
And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him.
Ja he hämmästyivät kaikki, niin että he kyselivät keskenänsä, sanoen: mitä tämä on? mikä uusi oppi tämä on? Sillä hän käskee myös voimalla saastaisia henkiä, ja he kuulevat häntä.
And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.
Ja hänen sanomansa kuului kohta ympäri kaiken Galilean lähimaakunnan.
And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.
Ja he menivät kohta ulos synagogasta ja tulivat Simonin ja Andreaksen huoneeseen, Jakobin ja Johanneksen kanssa.
But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.
Mutta Simonin anoppi makasi vilutaudissa, ja he sanoivat hänestä kohta hänelle.
And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.
Ja hän meni ja nosti häntä, ja rupesi hänen käteensä, ja vilutauti jätti hänen kohta; ja hän palveli heitä.
And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.
Mutta ehtoona, kuin aurinko laski, toivat he hänen tykönsä kaikkinaisia sairaita ja perkeleiltä riivatuita,
And all the city was gathered together at the door.
Ja koko kaupunki tuli kokoon oven eteen.
And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.
Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja hän ajoi ulos paljon perkeleitä, eikä sallinut perkeleiden puhua; sillä he tunsivat hänen.
And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.
Ja huomeneltain sangen varhain ennen päivää, kuin hän nousi, meni hän ulos. Ja Jesus meni erinäiseen asiaan ja rukoili siellä.
And Simon and they that were with him followed after him.
Ja Simon riensi hänen perässänsä ja ne jotka hänen kanssansa olivat.
And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.
Ja kuin he löysivät hänen, sanoivat he hänelle: jokainen etsii sinua.
And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.
Ja hän sanoi heille: menkäämme lähimmäisiin kyliin, että minä sielläkin saarnaisin; sillä sitä varten olen minä tullut.
And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
Ja hän saarnasi heidän synagogissansa, koko Galileassa, ja ajoi ulos perkeleitä.
And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.
Ja hänen tykönsä tuli spitalinen, rukoili häntä, lankesi polvillensa hänen eteensä ja sanoi hänelle: jos sinä tahdot, niin sinä voit minun puhdistaa.
And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.
Ja Jesus armahti häntä ja ojensi kätensä, rupesi häneen ja sanoi hänelle: minä tahdon, ole puhdas.
And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.
Ja kuin hän sen oli sanonut, niin spitali läksi hänestä kohta pois, ja hän tuli puhtaaksi.
And he straitly charged him, and forthwith sent him away;
Ja Jesus haasti häntä, ja lähetti hänen kohta pois tyköänsä,
And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.
Ja sanoi hänelle: katso, ettes kellenkään mitään sano, mutta mene, osoita itses papille ja uhraa puhdistukses edestä ne, mitkä Moses käski, heille todistukseksi.
But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.
Mutta kuin hän meni ulos, rupesi hän paljon saarnaamaan ja ilmoittamaan sitä asiaa, niin ettei hän sitte taitanut julkisesti kaupunkiin mennä; mutta oli ulkona erinäisissä paikoissa, ja joka taholta tultiin hänen tykönsä.